Op donderdag 24 september is vanaf 19.30 tot ca. 21.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Toeristische Agenda Katwijk 2015-2019’.

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het voorgestelde beleid voor de komende 4 jaren en nodigt daarom inwoners uit om hierover mee te praten.

De ambitie is om een jaarlijkse groei van 5% van het Bruto Toeristisch Product (bezoekers x uitgaven) te realiseren. Ingezet wordt onder meer op de uitbreiding van het aantal bedden, op watersport, recreatieve routes en regionale samenwerking. Om de ambities waar te kunnen maken zou de omvang van het marketingbudget op termijn moeten doorgroeien naar € 500.000 per jaar.
Om een beeld te krijgen hoe de Katwijkse samenleving denkt over de voorgestelde locatiekeuze vraagt de raad de inwoners hun kennis, ervaringen en opvattingen te delen in een informatieve sessie. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Wethouder Jacco Knape is als portefeuillehouder namens het college aanwezig om toelichting aan de raad te geven. De sessie biedt geen gelegenheid voor een discussie van insprekers met de collegeleden. De sessie biedt de mogelijkheid om met de raad in gesprek te gaan.

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071 406 53 02.

Comments

comments

DELEN