Door de krapte op de arbeidsmarkt en de effecten van vergrijzing is de arbeidsmarkt voor jongeren gunstig. Er zijn veel kansrijke beroepen. Het is belangrijk dat de studiekeuze van jongeren daarop aansluit. In deze studiekeuze zit een mismatch. In Holland Rijnland is er veel vraag naar mbo-gediplomeerden, terwijl het aantal studenten in het mbo daalt. Veel jongeren in het mbo kiezen voor zorgopleidingen. Dit is wel een gunstige ontwikkeling gezien de uitdagingen die de vergrijsde samenleving met zich meebrengt.

Gunstige arbeidsmarkt voor jongeren door vergrijzing
Jongeren hebben de komende jaren meer baankansen door de vergrijzing. Er komen minder jongere werknemers de arbeidsmarkt op dan oudere werknemers die met pensioen de arbeidsmarkt zullen gaan verlaten. De krapte blijft daardoor de komende jaren bestaan. Dat wordt duidelijk als je kijkt naar de beroepsbevolking in Holland Rijnland. Eind 2022 waren er 260.800 werknemers: 57.600 jongeren tot 27 jaar, 54.100 werknemers van 50 jaar of ouder, waaronder 28.400 60-plussers.

Minder jongeren in WW, kansen voor jongeren zonder startkwalificatie
Dat zien we ook terug in het aantal jongeren dat in de WW is gekomen. Inmiddels is het aantal jongeren in de WW zelfs minder dan voor de Coronapandemie. Jongeren profiteerden van de aantrekkende economie en de gunstige arbeidsmarkt en vonden snel werk. Van de 835 jongeren die in 2023 wel in de WW kwamen, had 8% geen startkwalificatie. Dat wil zeggen een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Als een jongere geen startkwalificatie heeft, kan dit grote impact hebben op het duurzame arbeidsperspectief. Het is lastiger om aan werk te komen, lonen vallen over het algemeen lager uit en doorgroeimogelijkheden zijn beperkt. Het is dus belangrijk deze jongeren te ondersteunen zodat ze mee kunnen doen in de samenleving.

“Alle jongeren zijn heel hard nodig op de arbeidsmarkt. Voor jongeren zonder startkwalificatie zijn er ook kansen. Zij kunnen certificaten halen of een praktijkverklaring. Ook leerwerktrajecten zoals BBL- en BOL-trajecten bieden
perspectief op een baan en op verdere ontwikkeling. Het Leerwerkloket, of SBB kunnen hierover informatie geven”, vertelt Patrick Joosten, Adviseur Arbeidsmarktinformatie Gouda-Leiden-Zoetermeer.

Meer mbo-studenten nodig, zeker in techniek en zorg & welzijn
In schooljaar 2023/2024 staan in totaal bijna 13.000 mbo-studenten ingeschreven in de regio Holland Rijnland. In het schooljaar 2021/2022 waren dit er circa 13.400. Jongeren kozen vaker voor hbo- en wo-opleidingen. Er zijn in Holland Rijnland echter veel mensen nodig op mbo-niveau; er staan veel vacatures op mbo-niveau open in de zorg, techniek en logistiek. De studenten in het mbo volgen vooral een opleiding binnen Zorg (2.150), Welzijn (1.250), Gastvrijheid (810), Metaal en elektro (580) en Sport en bewegen (550). De vijf meest populaire opleidingen zijn: mbo- verpleegkundige (860), Verzorgende-IG (450), Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (400), Servicemedewerker (380) en Sociaal werker (350). Een opleiding in de zorg biedt zeer gunstige arbeidsmarktperspectieven. Ook voor ICT zijn de perspectieven gunstig. De animo voor technische opleidingen in bouw, installatie metaal en carrosserie is echter niet zo groot, terwijl het arbeidsmarktperspectief wel zeer gunstig is omdat er veel technische vakkrachten nodig zijn.

UWV ondersteunt kansrijk kiezen, succesvol starten
Dit is de tijd voor scholieren om zich te oriënteren op een vervolgopleiding. Uit onderzoek van ROA (Fouarge, 2017) blijkt dat jongeren tevredener zijn met hun studiekeuze als ze rekening houden met de baankansen. Het digitale dashboard Baankans van SBB brengt in beeld in hoeverre het makkelijk of moeilijk is voor een gediplomeerde schoolverlater om een baan te vinden in de gevolgde opleiding. Bekijk de baankans van de meest kansrijke opleidingen in de regio Holland Rijnland via interactieve dashboard van de Basiscijfers Jeugd van Basiscijfers Jeugd of voor een totaaloverzicht van alle opleidingen op www.KiesMBO.nl.

Meer informatie
UWV biedt periodiek in samenwerking met SBB de basiscijfers jeugd uit via een overzichtelijk dashboard. Daarnaast zijn de jaarlijkse regioschetsen basiscijfers jeugd beschikbaar voor meer inzichten over onderwijs en arbeidsmarkt gerapporteerd per arbeidsmarktregio.

Bron en beeld: UWV