Marente Thuiszorg gaat dankzij een subsidie voor E-health Thuis meer zorg via een beeldscherm verlenen. Een speciaal team van verpleegkundigen staat dagelijks klaar om mensen die zorg nodig hebben via het beeldscherm te ondersteunen.

Iedereen met een indicatie voor wijkverpleging kan ervoor kiezen om een deel van de zorg via het beeldscherm te laten verlopen. Hierbij moet gedacht worden aan meekijken bij het zelf injecteren van insuline en controlemomenten, zoals controle op het innemen van medicijnen. De cliënt krijgt hiervoor een Ipad in bruikleen van Marente. De bedoeling is om het beeldscherm ook voor preventieve activiteiten in te zetten zoals het geven van informatie, advies en voorlichting over bepaalde ziektes of over het ziekteverloop. Daarnaast kunnen cliënten of mantelzorgers voor  vragen zelf contact opnemen met de verpleegkundige achter het beeldscherm. Hierdoor kunnen we overbelasting bij de mantelzorger voorkomen.

Marente verwacht dat  mensen door deze vorm van beeldzorg meer eigen regie op hun leven kunnen houden en daardoor langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Ook zoekt Marente samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen om speciale zelfzorg Apps uit te testen. Doel hiervan is dat mensen meer zicht en controle krijgen op de eigen gezondheid.

Momenteel levert Marente bij zo’n 30 cliënten zorg op afstand. De bedoeling is dit komende tijd uit te breiden naar 200 cliënten.