De stemmen zijn geteld. Dinsdag 7 februari ontvingen de bewoners van de maisonnette woningen in de Prins Bernhardlaan te Katwijk de officiële uitslag van de stemming waarbij ze de keuze hadden uit groot onderhoud van hun woningen of nieuwbouw. De meerderheid koos voor nieuwbouw.

Vorig jaar ontving Dunavie een petitie van de bewoners van de Prins Bernhardlaan met de dringende vraag de woningen op te knappen. Daarop is een bewonerscommissie opgericht en zijn er gesprekken georganiseerd tussen Dunavie en de commissie over de mogelijkheden. Besloten werd om de opties groot onderhoud en sloop/nieuwbouw te onderzoeken. In de zomer 2016 is er een plan uitgewerkt om de huurders zelf een keuze te laten maken tussen deze opties. Samen met de leden van de commissie werden de spelregels bedacht om het proces open en transparant te laten verlopen.

Scenario’s uitgewerkt
Op 16 januari is een inloopmiddag georganiseerd, waar beide scenario’s werden toegelicht. De scenario’s waren in samenwerking met de bewonerscommissieleden uitgewerkt. Bijna alle bewoners waren aanwezig. Men mocht anoniem stemmen. Op maandagavond 6 februari zijn de stemmen huis-aan-huis opgehaald. De meerderheid stemde voor sloop en nieuwbouw. Dit houdt in dat er ongeveer dezelfde woningen worden teruggebouwd, maar met een efficiëntere plattegrond. De huidige bewoners krijgen een terugkeergarantie. Volgende week gaat Dunavie met de bewonerscommissie in gesprek over de vervolgstappen.

Foto: Google Earth