Sinds 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg in Nederland. Tegelijkertijd werden de gemeentes met 15% gekort op het jeugdzorgbudget. Vanaf die tijd rijzen de kosten voor jeugdzorg de pan uit. Hierdoor zijn gemeentes niet in staat gebleken om binnen budget te blijven.
2 op de 3 gemeentes kampen met een tekort van 20%. Ook in de gemeente Katwijk is dit het geval. Om haar uitgaven in balans te brengen heeft de gemeente Katwijk het voornemen om vanaf 2021
€ 4.7 miljoen te bezuinigen.

Welzijnskwartier, één van de partijen die fors geraakt wordt door deze bezuinigingen, maakt zich  samen met vele sociaal werk deskundigen in Nederland– ernstig zorgen over het effect van de voorgenomen bezuinigingen. De bezuinigingen zorgen voor een verschraling van het preventieve aanbod in Katwijk. Terwijl het doel van de nieuwe jeugdwet juist was een omslag van zorg naar preventie te maken. Die omslag, ook wel transformatie genoemd, wordt nu ernstig gefrustreerd. Katwijk is al geruime tijd bezig met het voorbereiden van die transformatie. Met behulp van de Maatschappelijke Agenda (MAG) wil Katwijk het sociale domein in onze gemeente effectiever gaan inrichten. Het hoofdthema is ‘Samen meedoen’. Echter, de bezuinigingen zetten die inrichting fors onder druk. Geld dat nu besteed wordt aan preventie gaat naar jeugdzorg. En dat terwijl de vraag om jeugdzorg vooralsnog niet afneemt of zal afnemen.

Wat helpt wel?
Volgens recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en het lectoraat Youth Spot (HvA) verbetert de inzet van jongerenwerkers het leven van jongeren en dalen de jeugdzorgkosten. Echter de afgelopen 9 jaar is er in Nederland geen extra jongerenwerk ingezet. Erik van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland,  stelt dat we er niet zijn met alleen het inrichten van wijkteams. Ook wijkteams verwijzen veel naar zorg. Uit het voorbeeld van Deventer, een van de weinige gemeentes die € 1,3 miljoen overhield op jeugdzorg in 2018, blijkt dat vroegtijdig signaleren, een goed georganiseerd zorgnetwerk – dichtbij mensen, op straatniveau-  helpt om uit de dure zorgmolen te blijven. Expert jeugdstelsel Tom van Yperen (Nederlands Jeugd Instituut) adviseert gemeentes om de € 1 miljard die het Rijk de komende 3 jaar extra inzet voor jeugdzorg niet louter te gebruiken voor het dichten van gaten. ‘Investeer in de werkwijze en in preventie. Anders blijft het dweilen met de kraan open’.

Durf te veranderen
Aanstaande donderdag, 27 juni,  vergadert de gemeenteraad onder andere over de voorgenomen bezuinigingen bij WZK. Welzijnskwartier vraagt de gemeente om goed na te denken over de effecten van de voorgenomen bezuinigingen en de vervolgstappen. Ook Katwijk krijgt extra geld voor jeugdzorg, alleen al voor 2009 is dit bijna € 1,6 miljoen (Meicirculaire Gemeentefonds 2019).
De Toegang van 0 tot 100 is één van voorgenomen veranderingen in het Katwijkse sociale domein, maar deze kan niet los staan van het opbouwen van een laagdrempelig en preventief zorgnetwerk, samen met huisartsen, jongerenwerkers, verenigingen, scholen, CJG en meer.
Durf te veranderen en zorg voor een veilig kader en niet voor extra concurrentie. Door de invoer van de MAG zijn onlangs alle subsidies met de partijen in het sociale domein per 2021 opgeheven. Samenwerking en innovatie komt alleen tot stand als partijen elkaar vertrouwen en samen aan één gemeenschappelijk doel werken. De gemeente kan dit beïnvloeden door randvoorwaarden te creëren en in te durven zetten op preventie.

Namens Welzijnskwartier

 

Vorig artikelKatwijkse museumtocht met historische beurtvaarder
Volgend artikelDurf: Aanstaande vrijdag de eerste bijeenkomst in Huize Callao