De massale vluchtelingenstromen geven de nodige onrust in de samenleving. Ook op lokaal niveau moet nagedacht worden over asielbeleid en integratie. Voor SGP Katwijk heeft deze materie twee kanten.Allereerst de opdracht: heb de naaste lief en bied herbergzaamheid. Maar aan de andere kant is er ook het besef dat Nederland klein en dichtbevolkt is, waarbij de draagkracht van de bevolking van belang is.

Voor de SGP is het duidelijk: mensen die vanuit een oorlogsgebied voor hun leven moeten vluchten, moet je barmhartigheid bewijzen en dus goede opvang bieden. Deze bedreigde naasten moeten een veilige vluchthaven krijgen; zeker voor de tijd dat de oorlog voortduurt in hun eigen land. Wanneer dat oorlogsgeweld over is en de dreiging verdwenen, moet bekeken worden of ze weer terug kunnen keren.

De vluchtelingenstromen zijn tegenwoordig massaal. Dat vraagt om een wijs en aangepast beleid. Opvang in de regio van het land van herkomst dient meer te worden gerealiseerd. Economische vluchtelingen, die niet voor geweld hoeven te vluchten maar een betere economische toekomst zoeken, moeten na een vlotte procedure weer snel terugkeren naar hun eigen land. Zo is meer te noemen, maar dat is vooral een taak voor de nationale en internationale politiek.
Op lokaal niveau is het raadzaam om deze materie breed en programmatisch op te pakken. Het Katwijkse college wil dat ook doen en dat is een goede zaak. De SGP stipt daarbij wel een paar aandachtspunten aan:

Statushouders moeten een menswaardige huisvesting krijgen, maar tegelijkertijd moet ook de Katwijkse bevolking, bijvoorbeeld jongeren, binnen redelijke termijn huisvesting kunnen krijgen. Kijk daarom naar alternatieve mogelijkheden als leegstaande kantoren ombouwen of containerwoningen bijvoorbeeld. En kijk naar mogelijkheden om meerdere statushouders in een woning te plaatsen.
Ander aandachtspunt: bij sociale huurwoningen geen voorrang meer verlenen aan statushouders. Iedereen moet een gelijke kans op een woning hebben.

Het leren van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde voor integratie. De SGP wil graag dat er bij de integratie van statushouders aandacht is voor onze eigen Nederlandse waarden. Nederland is een land met joods-christelijke wortels. In dat opzicht kan particulier initiatief wel interessant zijn omdat dan Katwijkers en statushouders met elkaar in aanraking komen en er zo een interactie ontstaat. Wellicht dat kerken aangemoedigd kunnen worden om statushouders te benaderen en zo mogelijk te begeleiden.

Het college is nu aan zet. De SGP ziet de nadere uitwerking dan ook met interesse tegemoet.

Vorig artikelOpen avond bij KBC!
Volgend artikelSGP wil keuzevrijheid in jeugdzorg waarborgen