Het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD, woningcorporatie Dunavie en de gemeente Katwijk werken sinds 2012 intensief samen om huurders te helpen om een huisuitzetting door huurschuld te voorkomen.

Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare gezinnen met kinderen. Met resultaat. Uit een evaluatie blijkt dat het aantal huisuitzettingen sinds 2012 is afgenomen.

Door psychische, maatschappelijke, sociale of financiële problemen zijn sommige huurders niet goed in staat om zelfstandig een huisuitzetting door huurschuld te voorkomen. De samenwerkende partijen GGD, Dunavie en de gemeente ondersteunen deze huurders. Dit doen ze door in een vroeg stadium huurachterstand te signaleren en gezamenlijk actie te ondernemen.

Heeft de huurder meer dan een maand achterstand en zelf nog geen actie ondernomen? Dan meldt Dunavie deze huurder aan bij het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD. Dunavie heeft dan al eerder op verschillende manieren contact gezocht met de huurder. De GGD onderzoekt en koppelt het gezin aan de juiste hulpverleners. Onder begeleiding van het Budget Informatie Punt (BIP) van de gemeente wordt er een plan van aanpak gemaakt om de huurachterstand op te lossen. Dit alles doen de betrokken partijen met de intentie om een structurele oplossing te bieden voor de toekomst. In 2014 zijn op deze manier 47 huurders begeleid.

Sinds de nieuwe manier van samenwerken is het aantal huisuitzettingen afgenomen van 12 in 2011 naar 9 in 2013 en daarna verder gestabiliseerd. Ondanks de economische crisis heeft de gezamenlijk aanpak er voor gezorgd dat aantal huisuitzettingen vanwege huurachterstand stabiel bleef en niet verder steeg.

Wethouder Mostert licht toe: “Zelf actief hulp zoeken voordat schulden gaan oplopen. Dat is de eerste stap die betrokkenen moeten zetten om een huisuitzetting te voorkomen. Soms lukt dit echter onvoldoende. Een huisuitzetting als gevolg van schulden betekent vaak een sociaal drama met ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen en een heel lange nasleep. Met deze aanpak willen we dit zoveel mogelijk voorkomen. Want iedere huisuitzetting is er één te veel.”