Op maandag 1 juli hebben de examenkandidaten van Limes Praktijkonderwijs hun diploma ontvangen. Dit jaar ontvangen veel leerlingen al een voorloper van een landelijk erkend schooldiploma, zo ook op het Limes. Vanwege deze feestelijke gebeurtenis heeft minister Slob besloten zelf aanwezig te zijn bij een diploma-uitreiking op een school binnen het praktijkonderwijs.

In het afgelopen jaar heeft minister Slob zich hard gemaakt om het schooldiploma voor praktijkonderwijs zo snel mogelijk in de wet vast te leggen. Het praktijkonderwijs was tot voor kort de enige onderwijssoort binnen het voortgezet onderwijs waarin leerlingen na afronding geen officieel diploma ontvingen. Daar komtverandering in.

Het onderwijs op Limes Praktijkonderwijs is gericht op arbeidstoeleiding: onderwijs naar werk. Hierbij wordt per leerling gekeken naar de persoonlijke kwaliteiten en het toekomstperspectief. Het doel is dat de leerling zich aan het eind van de opleiding heeft ontwikkeld tot een zelfstandig functionerend jongvolwassene met een kansrijke baan binnen de eigen mogelijkheden.

Directeur Piet Keijzer vindt het een eer dat de minister zijn school heeft gekozen voor de diplomering, maar merkt daarbij wel op ‘Het is een eer dat minister Slob op onze diploma-uitreiking aanwezig is, maar het draait om de leerlingen. Het feest is voor hen, want zij hebben hun diploma behaald!’