Het is droog in Nederland. Zo ook in het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Droogte heeft impact op de dijken, de waterpeilen in ons gebied en op (de aanvoer van) voldoende zoetwater. Voor de komende week wordt er neerslag verwacht, maar dat houdt niet in dat de droogte voorbij is.

Ondanks verwachte neerslag blijft het droogHet weerbeeld van deze week ziet er anders uit dan de hittegolf van vorige week. Het wordt de komende week toch wisselvalliger. Er is zelfs een een voorspelling voor neerslag. Dijkgraaf Rogier van der Sande: “De verwachte neerslag is natuurlijk welkom, alle beetjes helpen in deze droge periode. Het is echter niet voldoende om het watertekort in ons gebied op te lossen. De natuur en waterkwaliteit staan nog steeds onder druk en we moeten het beschikbare water zo goed mogelijk beschermen en verdelen.”Maatregelen blijven van krachtOndanks de verwachte neerslag blijft het hoogheemraadschap van Rijnland de maatregelen handhaven. Dat houdt in het dat het schutregiem bij de Grote Sluis in Spaarndam en de Rietveldsluis is Alphen aangepast blijft en dat de Kolksluis (Spaarndam) en de gestremd is. Rijnland blijft de komende periode de dijken inspecteren en de aanvoer van zoetwater via de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening (KWA) blijft van kracht. De meest actuele situatie voor droogte in het gebied van Rijnland staat op www.rijnland.net/droogte.

Scheuren gezien?Extreme droogte en neerslagtekort kunnen leiden tot uitdroging van dijken en kades en instabiliteit. Dit kan scheurvorming of verzakking veroorzaken. De stabiliteit van de keringen heeft de hoogste prioriteit, omdat de veiligheid van het gebied de hoogste prioriteit heeft en het bezwijken van een kade of kering altijd voorkomen moet worden. Als u schade ziet aan een dijk of kade, dan is Rijnland 24 uur per dag bereikbaar via het meldingennummer 071-306 3535. Medewerkers van Rijnland beoordelen ter plaatse hoe de schade kan worden beperkt en verholpen.