Er gaat veel veranderen op de Valkenburgse wegen. De Hoofdstraat in Valkenburg, veruit de belangrijkste verkeersader van het dorp, zal gedeeltelijk worden heringericht. Bij de plannen van de gemeente voor het deel van de straat tussen de Voorschoterweg en Marinus Poststraat lijkt echter vooral rekening gehouden met een snellere doorstroming en niet de belangen van de bewoners.

De weg wordt rechter gemaakt en bestaande verkeersbelemmeringen worden verwijderd. Alleen: voor de hele Hoofdstraat geldt al enige tijd een maximumsnelheid van 30 km per uur. Deze snelheidsbeperking werd door velen al amper nageleefd en dit zal met de herinrichting eerder verslechteren dan verbeteren. De enige snelheid beperkende maatregel, een drietal plateaus, is niet voldoende en bovendien schadelijk voor de niet onderheide woningen aan de Hoofdstraat door de trillingen die het verkeer er zal veroorzaken.

Dit alles bracht Nelly Smits, PvdA-raadslid en Hoofdstraatbewoner, ertoe om zelf te komen met een alternatief voorstel voor de Hoofdstraat. Samen met onder meer Linda Smit-Van den Berg, Corrie van Kralingen en Leendert van der Ent zet zij de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de straat centraal. Hierbij moeten de inpassing van wegversmallingen en het gebruik van hetzelfde wegdek als verder op de Hoofdstraat voorkomen dat de Hoofdstraat straks een drukke doorgaande weg wordt. “Voor ons mogen veiligheid en de belangen van de burger nooit opgeofferd worden voor gemakzuchtige oplossingen voor de korte termijn”, zegt Nelly Smits.

Ook de Katwijkerweg wordt meegenomen in dit alternatief, wat in de plannen van de gemeente slechts gedeeltelijk het geval is, maar niet minder noodzakelijk. Het burgerinitiatief moet leiden tot een groene ader door Valkenburg, waar auto’s te gast en fietsers en voetgangers veilig zijn en 30 km niet slechts een idee is. In het teken van de ‘right to challenge’ zal het alternatief op 19 december aan burgemeester Visser worden gepresenteerd.

Comments

comments

DELEN