Niet leden ook welkom op Ledenvergadering Laatste Eer

Voor elke vereniging is de ledenvergadering het moment waarop het bestuur in gesprek gaat met de leden over het wel en wee van de vereniging.  Zo ook bij de Laatste Eer met het verschil dat ook niet-leden van harte welkom zijn! Reden hiervoor is dat het bestuur graag iedereen wil laten kennis maken met de unieke werkwijze binnen de uitvaartbranche.

Donderdag 21 april staan de deuren van het fraaie rouwcentrum open voor alle belangstellenden voor de ledenvergadering van de Laatste Eer. Tijdens deze vergadering zal het bestuur uitvoerig uitleg geven over het beleid van het afgelopen jaar en verslag doen op financieel gebied. Ook is er volop gelegenheid om het rouwcentrum te bezichtigen of op een ontspannen manier kennis te maken met bestuursleden en personeel van de Laatste Eer. Misschien wel het uitgelezen moment om eens uitleg te vragen wat het lidmaatschap van een uitvaartvereniging nu inhoudt. De leden zijn wel het bestaansrecht van de vereniging. Een vereniging zonder winstoogmerk, waar de leden inspraak hebben op het te voeren beleid en bij een uitvaart door de Laatste Eer een lager tarief betalen.

Het bestuur zorgt er ook voor dat op elke jaarvergadering iets interessants wordt gepresenteerd rondom het thema uitvaarten. Dit jaar zal een lezing gegeven worden door Ada Wille. Zij is landschapsarchitecte met specialisatie begraafplaatsen. In die hoedanigheid is ze verantwoordelijk voor het ontwerp van veel begraafplaatsen. Zo is ze ook betrokken geweest bij meerdere uitbreidingen van de begraafplaats in Rijnsburg. Het ontwerp van de nieuwe entree aan de Kamerlingh Onnesstraat is van haar hand en ze is betrokken geweest bij de inpassing van het nieuwe rouwcentrum op de begraafplaats.
Vanuit haar specialisatie heeft ze in 1994 meegewerkt als samensteller en presentator van de TV-serie “Begraven en Begraafplaatsen”. Hiermee heeft ze de cultuur met betrekking tot begraven in Nederland op de publieke kaart gezet. Ook heeft ze diverse artikelen voor vakbladen geschreven en is ze (mede)auteur van meerdere boeken.
Tijdens haar lezing over “Begraven in Nederland” krijgen de bezoekers volop de gelegenheid om met haar in gesprek te gaan.

Het bestuur van de Laatste Eer ontmoet u graag op donderdag 21 april aan de Kamerlingh Onnesstraat 62; aanvang 20.00 uur.