De Leidse regio krijgt een professioneel regionaal Expat Centre. Dit op initiatief van Economie071, een samenwerking van ondernemers, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen die projecten uitvoert om de regionale economie te stimuleren. Locatie wordt naar verwachting de VVV-brandstore van Leiden Marketing. Bij het regionale Expat Centre kunnen buitenlandse kenniswerkers, expats, terecht met vragen, een gemeentelijke inschrijving of doorverwijzingen naar scholen en verenigingen. Voor bedrijven en gemeenten is het een kennisplek waar zij op de hoogte kunnen blijven van nieuwe trends en ontwikkelingen of afstemming van diverse zaken.

De Leidse regio is de meest kennisintensieve regio van Nederland. In deze regio woont en werkt het hoogst aantal hoogopgeleiden. Voor bedrijven is dit een aantrekkelijk gegeven. Zij vestigen zich graag dichtbij hun werknemers, die deze regio vaak kiezen vanwege het aantrekkelijke woonklimaat en de voorzieningen. Expats zijn belangrijk voor de regionale economie en juist daarom is de samenwerking op regionaal vlak zo belangrijk.Door het Expat Centre op de schaal van de regio te organiseren en te exploiteren, profileren we ons als internationale kennisregio en zetten we iets neer dat echt van toegevoegde waarde is. Voor de expats zelf, voor de betrokken organisaties, voor de regio als geheel maar ook voor toekomstige internationale bedrijven die deze service zeker in hun vestigingsmotief zullen meewegen’, aldus  Wendelien Tönjann, wethouder gemeente Oegstgeest.

Expats vinden werk bij bedrijven die hoogopgeleide mensen nodig hebben. Die banen hebben op hun beurt weer een positief effect voor de werkgelegenheid op HBO en MBO-niveau en voor toeleveranciers. Een goed expat klimaat biedt dus voor iedereen kansen. Elk jaar vestigen 3.000 mensen vanuit het buitenland zich in de Leidse regio. Het Expat Centre anticipeert op deze kenniswerkers door haar dienstverlening in vier stappen aan te bieden: ‘Coming in, Settling in, Living in en Leaving to. Iedere fase – van oriëntatie tot vertrek – biedt immers kansen.  Hiermee wordt het Expat Centre een belangrijke schakel tussen de expats en de regio waarmee het de sociale cohesie in de community van internationale werkers en studenten zal gaan bevorderen. Het nieuwe Expat Centre werft op dit moment een manager die het businessplan gaat uitrollen.