KATWIJK – De biebsoap is nog niet ten einde. Vorige week donderdag werd dit tijdens de raadsvergadering pijnlijk duidelijk. Te elfder ure, dat wil zeggen vorige week woensdagavond laat, werd door de collegepartijen CDA, CU en SGP voorgesteld om de geplande oordeelsvormende sessie om te vormen in een informatieve sessie.

Met andere woorden; men was kennelijk nog niet klaar voor een besluit. In ieder geval leefden bij de fractie van de ChristenUnie nog diverse vragen. Voor de oppositiepartijen was dit reden om de sessie te boycotten, met als gevolg dat de informatieve sessie überhaupt niet door kon gaan.

Het lijkt erop dat de collegepartijen opeens beginnen te beseffen dat het voorstel voor een nieuwe bibliotheek weleens tot electorale schade zou kunnen gaan leiden. Anders kan ik het niet verklaren. Kennelijk moest de indruk worden gewekt dat bij dit hoofdpijndossier sprake is van uiterst zorgvuldig handelen. Het tegendeel lijkt het geval. Begrijp me niet verkeerd. Het is hartstikke goed als politieke partijen bij de beoordeling van een omstreden plan ‘tot het gaatje’ gaan. Het is alleen raar dat drie dagen van tevoren bij een van de collegepartijen ‘opeens’ met deskundigen wordt gesproken en dat er nog veel vragen zijn. Immers, we hebben het hier over een dossier wat geen drie dagen maar al drie (!) jaar onderwerp van gesprek vormt. Het lijkt me dat dan allang allerlei deskundigen zijn geraadpleegd en dat de meest fundamentele vragen wel afdoende zijn beantwoord. Dat er kennelijk op last minute wordt voorgesteld om nog een informatieve sessie te houden, geeft niet bepaald de indruk dat er zorgvuldig naar een afgewogen besluit wordt toegewerkt.

Nu spreken we hier wel over een geforceerd, gemankeerd en daarmee omstreden voorstel. Allereerst gaat van het beschikbare budget (11 miljoen euro) al meer dan de helft op aan de aankoop van de Noordzeepassage an sich. Dan resteert er nog vijf miljoen om de bibliotheek zelf te bouwen waarbij een geforceerd ‘huwelijk’ wordt gesloten met de Muziekschool. Maar daarmee zeg ik niets nieuws. Het was in ieder geval wel opmerkelijk geweest als donderdagavond bij het ene onderwerp zou worden gepleit voor het uit elkaar halen van de organisatie (de Muziekschool) en bij een ander onderwerp juist het tegenovergestelde werd verdedigd (ambtelijke organisatie onder een dak). Is het geen veel beter idee om de Muziekschool gewoon op de huidige plek te handhaven? Alle functies onder een dak, dat is voor het clubgevoel ook veel beter… Wat de bibliotheek zelf betreft lijkt het me beter om de huidige locatie grondig te verbouwen of rustig te bekijken welke andere opties er nog zijn, met de (bibliotheek)kennis van nu…Zie mijn eerdere column over de bieb.

Men is voornemens om nog voor het zomerreces een besluit over dit hoofdpijndossier te nemen. Soms is het beter om geen (of een ander) besluit te nemen in plaats van een slecht besluit. De bibliotheek, de Muziekschool, omwonenden en overige inwoners van onze gemeente zijn daar niet bij gebaat. Tja, hoe luidt dat spreekwoord ook al weer? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, toch?

Comments

comments

DELEN