Het college van burgemeester en wethouders heeft na verschillende onderzoeken besloten om de Noordzeepassage aan te wijzen als meest geschikte locatie voor de nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek en de Muziekschool.

In juni 2015 bleek uit het locatieonderzoek van de gemeente dat locatie ‘Haasnoot-De Griek’ de meest geschikte locatie was voor de nieuwe bibliotheek. Toen er onvoldoende draagvlak was voor de locatie ‘Haasnoot-De Griek’ bleek is de eerdere locatielijst bekeken. Nu wordt de gemeenteraad voorgesteld de Noordzeepassage als locatie voor de nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek en de Muziekschool te kiezen.

Criteria voor de meest geschikte locatie
Eerder zijn andere locaties aangewezen en voorgesteld. Voor die locaties was onvoldoende draagvlak. Daarnaast hebben allerlei ontwikkelingen in het centrum gezorgd voor nieuwe inzichten. Bij de aanwijzing van de eerdere locaties en ook deze locatie is telkens op basis van ruimtelijke, maatschappelijke en financiële criteria de afweging gemaakt wat de meest geschikte locatie zou zijn. Ontwikkelingen in het centrum hebben gezorgd voor een nieuwe situatie waarin de Noordzeepassage naar voren kwam als de meest geschikte locatie.

Muziekschool
De huidige locatie van de muziekschool is geïsoleerd en uiterlijk niet herkenbaar als culturele voorziening. Voor de zichtbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de muziekschool is het beter om op een locatie te zitten waar de culturele identiteit van de voorziening sterker tot uitdrukking komt. Het onderbrengen van de muziekschool bij de bibliotheek is daarom van toegevoegde waarde. Het biedt goede mogelijkheden om kunst en cultuur dichter bij de klant te brengen en om uit te groeien tot een natuurlijke ontmoetingsplaats voor een breed publiek. Andere voordelen zijn het gedeeld gebruik van ruimtes zoals multifunctionele zaal, computerlokaal, lesruimtes, vergaderruimtes, kantoorruimte, natte ruimtes, technische ruimtes etc. Voor sommige beheerkosten kan een schaalvoordeel worden behaald. Daarbij kan worden gedacht aan schoonmaak, technisch beheer en secretariaat.

Winkelaanbod in Katwijk
De behoefte aan winkelruimte in het centrum van Katwijk neemt door allerlei oorzaken op termijn af en naar verwachting is dat blijvend. Door een deel van het winkelareaal een andere functie te geven, snijdt het mes aan twee kanten . De gemeente hoopt en verwacht dat de veranderingen in de Noordzeepassage een positieve impuls zijn voor het Emmaplein en dat de leegstand daar kan worden weggenomen.

Nadere onderzoeken en vervolgtraject
In en na de zomer vinden zogenaamde due diligence onderzoeken plaats. Hiermee worden de belangrijkste risico’s van de aankoop van de Noordzeepassage in beeld gebracht. In oktober worden de uitkomsten van die onderzoeken verwacht. Het college stelt nu de gemeenteraad voor om de Noordzeepassage aan te wijzen als locatie voor de nieuwe bibliotheek. Als de onderzoeken positieve resultaten laten zien en de gemeenteraad instemt met de locatiekeuze, dan wordt in samenspraak met de omgeving en belanghebbenden het ontwerp gemaakt.

Burgemeester Wienen geeft meer toelichting op het plan voor de camera van RTV Katwijk.

Comments

comments

DELEN

4 REACTIES

  1. De huidige muziekschool is geïsoleerd, niet herkenbaar, zichtbaar en bereikbaar. Gaan we nu ook het gemeentehuis verplaatsen? Bizar.

  2. Vind het wel een mooi voorstel eigenlijk, bibliotheek en muziekschool bij elkaar brengen in het centrum. De winkels die nu in de Passage zitten, kunnen de leegstaande panden op het Emmaplein in gebruik nemen. Twee vliegen in 1 klap.

  3. Eerst de bewoners aan het Andreasplein in de gordijnen jagen en daarna de Grieken aan de Voorstraat. Minkukels!

Comments are closed.