De nieuwe kapel van Topaz Overduin wordt zaterdag 1 april in gebruik genomen. Na een officiële opening, waarbij burgemeester Visser de glossy ‘Een lieflijk huis’ krijgt uitgereikt, speciaal samengesteld ter ere van de kapel, zal er van 12.00 tot 15.00 uur een Open Huis zijn voor bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en belangstellenden.

Het was een lang proces, dat reeds in 2018 begon. Acties en fondswerving zijn opgezet om de benodigde financiële middelen te verkrijgen. Iedereen is van harte welkom om tijdens het Open Huis de nieuwe kapel van Topaz Overduin te bezichtigen en de glossy ‘Een lieflijk huis’ te ontvangen. Dit magazine bevat herinneringen aan en anekdotes over de oude kapel. Ook aan het tot stand komen van de nieuwe kapel wordt aandacht besteed. Zolang de voorraad strekt is de glossy gratis verkrijgbaar bij de receptie van Overduin.

Zondagmiddag 2 april vindt de eerste kerkdienst voor bewoners en hun familie in de nieuwe kapel plaats.

Het adres van Overduin is Nachtegaallaan 5 te Katwijk. De nieuwe kapel is te bereiken via de receptie bij de hoofdingang.