Een objectieve, heldere en transparante verdeelmethode voor evenementensubsidies. Dat was de wens van evenementenorganisatoren. Dat is dan ook het uitgangspunt van de nieuwe subsidieregeling voor toeristische evenementen. De nieuwe regeling is tot stand gekomen in samenwerking met de Katwijkse evenementenorganisaties en de gemeente.

Nieuw budget
De nieuwe regeling maakt het mogelijk de subsidiebedragen anders te verdelen dan voorgaande jaren het geval was. Om voorbereid te zijn op meer aanvragen voor evenementen subsidies is het budget verhoogd naar €30.500. Deze verhoging is ook belangrijk om de kwaliteit van de evenementen te waarborgen.

Nieuw puntensysteem
Evenementen worden vanaf nu beoordeeld via een puntensysteem, dat is gebaseerd op concrete en meetbare criteria. Aan de hand van basiscriteria en bonuscriteria zijn resp. een basissubsidie en een bonussubsidie te verdienen. Basiscriteria zijn bijvoorbeeld: een evenement is afgestemd op andere evenementen, versterkt de Katwijkse (vrijetijds) economie omdat het is georganiseerd in afstemming met winkeliers in de omgeving en sponsors betalen voor minimaal 25% mee aan de kosten. Bonuscriteria zijn bijvoorbeeld te verdienen door sterk in te zetten op activiteiten die ervoor zorgen dat bezoekers meerdere dagen in Katwijk blijven en een duurzame insteek door het gebruik van recyclebaar materiaal of de verkoop van glazen met statiegeld.

Nieuwe regels
De nieuwe regels gelden voor evenementen die in 2017 worden gehouden. Eind november staat het aanvraagformulier op www.katwijk.nl. Tussen 1 december en 1 februari kunnen organisaties subsidieaanvragen voor hun evenementen indienen. Voor april is al duidelijk welke evenementen subsidie ontvangen. Voor organisaties is deze snelle duidelijkheid wenselijk. Zo kunnen zij rekening houden met hun begroting.

Sluit aan bij toeristische agenda van Katwijk
Deze nieuwe regeling sluit aan bij de toeristische agenda. Evenementen zijn belangrijk voor Katwijk, vanwege hun maatschappelijk belang, de bijdrage aan toeristische bestedingen, het imago van Katwijk en de versterking van de Katwijkse identiteit. De nieuwe subsidieregeling biedt ook kansen voor nieuwe evenementen. Voor evenementen die de potentie hebben uit te groeien naar een volwaardig evenement, is een deel van het budget gereserveerd, de zgn. ‘starterspot’. Per jaar kunnen maximaal twee organisaties in aanmerking komen voor € 500 subsidie (per organisatie). Wordt dit bedrag niet gebruikt, dan wordt het toegevoegd aan de basis- of bonuspot.

(Foto: archief)

Comments

comments

DELEN