Op vrijdag 16 december heeft wethouder Krijn van der Spijk samen met buurtbewoners de nieuwe verlichting van het Duyfrakplein onthuld. In plaats van de jaarlijkse kerstboom wordt het Duyfrakplein voortaan permanent verlicht.

Onder de bomen rond het plein zijn speciale grondspots geplaatst, waarmee de bomen het hele jaar door van onder af worden verlicht. Tijdens de feestdagen geeft dit sfeer en gezelligheid aan het plein, maar ook de rest van het jaar zijn de verlichte bomen een blikvanger.

Mooie versterking
Wethouder Krijn van der Spijk: “Een mooie versterking van het Duyfrakplein. Zo komt er ook steeds meer leven op het plein. De bewoners van de appartementen hebben al wat activiteiten op het plein georganiseerd. Dat is fijn, want het plein kan echt een ontmoetingsplek voor de wijk worden.”

Inrichting Voorschoterweg afgerond
Ook de Voorschoterweg gaat met een nieuwe inrichting het nieuwe jaar in. De afgelopen periode zijn
grootschalige werkzaamheden aan de Voorschoterweg uitgevoerd, met als doel de weg een mooie en veilige inrichting als 30 km/uur route te geven. De rijbaan heeft nu een breedte van 6 m en is ongeveer 0.50 m verlegd. Langs de nieuwbouwwoningen zijn trottoirs, parkeervakken en groenvakken aangelegd. Het fietspad is verbreed tot 3.5 meter. Er zijn plateaus aangelegd op de kruisingen met de Rijnvlietlaan, Burgemeester Wijtstraat en Burgemeester De Bruijnstraat. Ter hoogte van de toegang naar het binnenterrein van Dunavie is een drempel aangelegd. In het eerste kwartaal van 2017 wordt het groen in de vakken geplant. Als de ontwikkeling van ’t Duyfrak ten einde loopt, volgt nog de afwerking van de Voorschoterweg met een laag streetprint op het asfalt.

Kerststerren voor bewoners
Omdat de aanleg van de parkeervakken flink langer heeft geduurd dan gepland, hebben de bewoners van de Voorschoterweg veel overlast van de werkzaamheden bij hen voor de deur gehad. Om de betreffende bewoners te bedanken voor hun geduld heeft de gemeente deze mensen als attentie een kerstster overhandigd.

Rijsnelheid
Nu de nieuwe inrichting van de Voorschoterweg klaar is, gaat de gemeente de rijsnelheden op deze weg opnieuw meten. De verwachting is dat met de nieuwe inrichting als 30 km/uur weg er minder snelheidsovertredingen zullen plaatsvinden. Of dit ook echt zo is, gaat de gemeente in januari/februari meten, en vergelijken met de 0-meting die de gemeente in maart van dit jaar heeft uitgevoerd. Mocht uit deze metingen blijken dat er geen verbetering is opgetreden, dan zal de gemeente bekijken of er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.

Foto: Google Earth

Comments

comments

DELEN