Maandagavond is in het gemeentehuis de traditionele nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Katwijk gehouden. Raadsleden, vertegenwoordigers van verenigingen, stichtingen en bedrijven en gewone burgers kwamen het College van Burgemeester en Wethouders, en elkaar, een goed nieuwjaar toewensen.

In zijn nieuwjaarstoespraak roemde tijdelijk burgemeester Frank Koen het werk dat zijn voorganger Jos Wienen vele jaren in Katwijk heeft gedaan. Als zaken voor de toekomst noemde hij de bebouwing van het voormalige vliegveld, de aanleg van de Rijnlandroute en de verbreding van de N206.

Ook stond hij stil bij de aanpassing van de ambtelijke organisatie aan de nieuwe taken die bij de Gemeente worden neergelegd. Hij constateerde daarbij dat door bezuinigingen de organisatie zodanig is verschraald dat er daardoor een grote druk ontstaan is op het kunnen leveren van de noodzakelijke kwaliteit.

Foto’s: Aart Rietveld