De Mr. J.J.L van der Bruggenschool gaat vanaf volgend schooljaar meer aan muziekonderwijs doen in samenwerking met de muziekschool. Directeur André van der Tuijn is ontzettend blij dat de subsidie is toegekend vlak voor zijn pensionering. In de aula van de school ondertekende hij, samen met Natan Heikens, directeur van de muziekschool, de samenwerkingsovereenkomst.

Meer muziek in de klas
Sinds dit schooljaar maken drie basscholen al meer muziek in de klas. Op 3 oktober gingen de programma’s met de nieuwe muzieklessen van start op de Wilhelminaschool, de Duinroos (locatie Otto Baron) en de Emmaschool.

Belang van muziekonderwijs
Iedereen die je er over spreekt, is het er over eens: er zou in de klas meer aan muziek gedaan moeten worden. Rekenen en taal is absoluut belangrijk, maar ook de creatieve vakken zijn van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van kinderen. Tijdens muziekles leer je niet alleen muziek maken, maar bijvoorbeeld ook samenwerken, creatieve oplossingen bedenken, onderlinge verschillen accepteren en uitdrukking aan je emoties geven.

Impulsregeling muziekonderwijs
Omdat het muziekonderwijs te stimuleren, heeft minister Jet Bussemaker van OCW extra subsidie voor muziekles op de basisscholen ter beschikking gesteld: de Impulsregeling muziekonderwijs. Scholen kunnen zo investeren in muziekonderwijs voor de komende drie schooljaren. Dat betekent dat alle groepen bijna iedere week muziekles krijgen! Een groot verschil met de huidige muziekprojecten van vijf lessen per schooljaar.

Muziekschool, basisscholen en muziekverenigingen
De muziekschool Katwijk heeft het nieuwe lesprogramma op verzoek van de basisscholen ontwikkeld. Voor de lessen in groep 6 werken we, net als bij de reguliere projecten, samen met de lokale muziekverenigingen. Directeur van de muziekschool Natan Heikens over de samenwerking: “Toen we hoorden dat deze subsidieregeling eraan zat te komen, zijn we direct met de scholen om de tafel gegaan om te kijken waar zij behoefte aan hadden en wat we als muziekschool konden betekenen. We hebben hetzelfde jaar nog een pilot op een paar scholen gedaan om het programma te testen. En vervolgens hebben we in overleg met de scholen het programma uitgewerkt. We zijn erg blij dat alle scholen de aangevraagde subsidie ook daadwerkelijk hebben gekregen!”

Comments

comments

DELEN