Op 27 september a.s. zal het oorlogsmonument aan de Prins Hendrikkade in Katwijk, tussen de gebouwen Parlevliet en Parledam van ouderenzorgorganisatie DSV|verzorgd leven, officieel worden onthuld door nabestaanden en burgemeester Visser van Katwijk. Tijdens de onthulling zal stil gestaan worden bij de noodlottige gebeurtenissen die hier in de Tweede Wereldoorlog hebben plaats gevonden. Ook zullen er kransen en bloemen worden gelegd bij het monument. De onthulling is een initiatief van de Stichting Visserijdagen Katwijk, in samenwerking met DSV|verzorgd leven.

Bijzonder monument
Het oorlogsmonument bestaat uit een stuk muur, met daarin nog de granaatscherf van de beschietingen die hier plaatsvonden en waarbij diverse inwoners van Katwijk, waaronder een aantal jonge kinderen, gedood en gewond werden. Op de muur is een plaquette bevestigd, waarop de namen van de slachtoffers worden genoemd die hier  als gevolg van beschietingen tijdens deze oorlogsgebeurtenis zijn omgekomen.  Met het monument worden niet alleen de overledenen geëerd maar ook zij die op een andere manier slachtoffer werden van deze tragische gebeurtenis; de gewonden, hun families en de nabestaanden, maar ook de Katwijkse gemeenschap als geheel.

Samenwerking
Aan de totstandkoming van het monument ging druk overleg tussen Stichting Visserijdagen Katwijk en DSV|verzorgd leven vooraf.  Stichting Visserijdagen pleitte ervoor om de muur, die zoveel historische betekenis had, te behouden. DSV begreep dit en deed daarom het aanbod het stuk muur uit te zagen en tijdelijk op te slaan om het later weer terug te plaatsen. Het stuk muur was namelijk deel van het zogenoemde ‘pand van Taat’, een oude scheepswerf en timmerbedrijf dat op die plek stond. Na de nieuwbouw van Parledam, het appartementencomplex voor ouderen en de renovatie van het historische pand Parlevliet aan de Prins Hendrikkade, werd dan ook de muur met daarin de granaatscherf als monument terug gegeven aan de gemeenschap door St. Visserijdagen en DSV|verzorgd leven en neergezet op de ‘oude’ plek.

Tragische gebeurtenis
De plaquette op de muur geeft een kort beeld van de gebeurtenissen die hier plaatsvonden in de oorlog. Op 27 september 1944 beschoten Amerikaanse jachtvliegtuigen, gevlogen door Engelse piloten, schepen die in het Prins Hendrikkanaal lagen. Hiermee wilden ze voorkomen dat de Duitsers deze zouden gebruiken voor transport. Daarbij werden twee kinderen en een man dood geschoten en er waren daarnaast een aantal gewonden.  Over deze tragische gebeurtenis is ook meer te lezen in het persoonlijke verhaal van Dirk van Rijn, van wie de oom (Bouwe van Rijn) hier werd doodgeschoten, via de website van DSV ( www.dsv-verzorgdleven.nl).

Kent u of bent u een nabestaande van de slachtoffers, heeft u zelf herinneringen aan deze gebeurtenis of heeft u belangstelling om bij de onthulling van het oorlogsmonument aanwezig te zijn, dan bent u hierbij van harte welkom. De onthulling zal plaatsvinden vanaf  14.30 uur aan de Prins Hendrikkade 157, naast het DSV|Parlevlietgebouw. Tijdens de onthulling zal de burgemeester een korte toespraak houden als In Memoriam,  Lies van Beelen van Stichting Visserijdagen Katwijk zal een toelichting geven over het monument en Harmonie Katwijk speelt koraalmuziek. Ook zal er een minuut stilte zijn ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Na afloop kunnen kransen of bloemen bij het monument worden gelegd.

Foto: dhr. D. van Rijn naast plaquette

Comments

comments

DELEN