Wethouder Mostert opende Auris behandelgroep De Parels in Katwijk op een feestelijke manier. In deze behandelgroep krijgen kinderen van één tot vijf jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) specialistische behandeling.

De kinderen en hun ouders, medewerkers van reguliere peuterspeelzalen, collega’s en buurtbewoners waren aanwezig. De wethouder knipte officieel het lint door met assistentie van de kinderen. Dankzij de zonnige dag konden de aanwezigen het feest buiten voortzetten. De feestvierders lieten met elkaar ballonnen op om te vieren dat Katwijk nu een behandelgroep voor kinderen met een TOS heeft. De kinderen en hun ouders hoeven niet meer naar de dichtstbijzijnde locatie Leiden te reizen.

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite met het aanleren van taal. Zij begrijpen vaak niet wat je zegt of hebben moeite om zich in woorden te uiten en om met taal te communiceren. Een taalontwikkelingsstoornis heeft vaak invloed op de gehele ontwikkeling van een kind.
Een behandelgroep lijkt in veel opzichten op een gewone peuterspeelzaal, maar met een specialistisch taalaanbod. De Parels werkt op een speelse manier aan de taalverwerving. De hele dag staat taal centraal, ondersteund door gebaren, plaatjes en foto’s. Verschillende deskundigen werken aan de motorische ontwikkeling, spelontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling, omdat die van invloed zijn op het leren van taal. Ook ouders worden nauw betrokken bij de behandeling. Het vroeg inzetten van hulp verkleint de kans op problemen op latere leeftijd en is van belang om een goede aansluiting met het basisonderwijs te kunnen maken.

Behandelgroep De Parels is te vinden in De Bomschuit, waar ook Kok kinderopvang en Cardea Jeugdzorg gehuisvest zijn.