De Nationale Ombudsman vindt dat het COA de schade moet vergoeden van een Pakistaans gezin, dat gedwongen moest vertrekken uit AZC Katwijk. Een deel van hun bezittingen blijkt namelijk spoorloos.

De asielaanvraag van het gezin, afkomstig uit Pakistan, werd afgewezen door de rechter. Zij zijn in afwachting van de beroepsprocedure tegen deze beslissing, maar mogen de procedure niet in Nederland afwachten. De uitzetting is al gepland. Hun advocaat heeft ook een procedure tegen de uitzetting aangespannen.

Vuilniszakken vol spullen
Het gezin werd in april vreemdelingenbewaring gesteld in afwachting van hun uitzetting. Zij kregen een half uur de tijd om hun spullen te verzamelen. Nadat de rechter de vreemdelingenbewaring onrechtmatig had bevonden, werden de gezinsleden naar ander AZC overgeplaatst. Uiteraard wilden ze hun spullen terug. Twee vrijwilligsters van AZC Katwijk die het gezin hielpen, werden gevraagd een aantal spullen op te halen zoals identiteitskaarten, kleding en toiletspullen. Maar toen zij in AZC Katwijk door de vuilniszakken met bezittingen van het Pakistaanse gezin gingen, zaten daar een heleboel van de gevraagde zaken niet in.

Onderzoek
De advocaat van het gezin diende een klacht in bij het COA, maar de organisatie wees elke aansprakelijkheid van de hand. De Nationale Ombudsman hoorde daarop twee COA-medewerksters. Volgens hen wordt er altijd heel zorgvuldig omgegaan met de spullen van bewoners. Ook het COA kwam met een eigen onderzoek, waarin zij concluderen dat de spullen ergens anders moeten zijn kwijtgeraakt.

Aanbeveling
De Nationale Ombudsman oordeelt nu dat het COA met zorgvuldigheid omgaat met de eigendommen van haar bewoners, maar dat er foto’s en een goede inventarislijst gemaakt hadden moeten worden. Daarnaast had het COA de klacht van het gezin niet zo snel en zo makkelijk van tafel moeten vegen. De ombudsman beveelt de directeur van het COA aan om het verzoek om schadevergoeding van verzoekers opnieuw te overwegen.