CDA: Ondanks deadline geen problemen bij (her)indicatie PGB’s

Tot op heden zijn er in Katwijk geen problemen bij de (her)indicatie van de persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen die door CDA-raadslid Janneke van Kruistum– Belo hierover waren gesteld.

Aanleiding voor de vragen was de brief die PvdA staatssecretaris Van Rijn eind augustus aan de gemeenten in Nederland stuurde met daarin het bericht dat de herbeoordeling van de persoonsgebonden budgetten voor 1 oktober 2015 klaar moet zijn. “Een nieuwe fors vervroegde deadline die door het zo kort vooraf communiceren voor veel gemeenten niet haalbaar is,” stelt Van Kruistum vast. “Nog los van het feit dat binnen een dergelijke korte periode een zorgvuldige procedure niet mogelijk is.”

Het college geeft aan dat in Katwijk alle burgers met een persoonsgebonden budget voor de afloopdatum een herindicatie hebben gekregen. Voor de burgers die voor de oorspronkelijke deadline van 1 januari 2016 een herindicatie moeten krijgen, worden de gesprekken zoveel als mogelijk in deze maand gevoerd. Nadrukkelijk wordt hierbij aangegeven dat, ondanks het vervroegen van de gesprekken, er sprake blijft van een zorgvuldige afhandeling. Van Kruistum: “Iets wat voor de CDA-fractie essentieel en een voorwaarde is. Immers, burgers die zorg en hulp nodig hebben mogen niet de dupe worden van de continue wijzigingen en chaos rondom de pgb’s door het beleid van deze staatssecretaris!”