De ondergrondse parkeergarage is  een van de acht  genomineerden voor Beste Gebouw van het Jaar 2016. De parkeergarage is genomineerd in de categorie Identiteit en Icoonwaarde. De winnaar wordt op 19 mei bekendgemaakt. Naast de juryprijs wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Vanaf vandaag kan er gestemd worden via www.gebouwvanhetjaar.nl.

De ondergrondse parkeergarage, de Dijk-in-Duin oplossing en de inrichting van het nieuwe duinlandschap vormen samen Kustwerk Katwijk. Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Bescherming tegen het water is dus belangrijk. Voor de kustverdediging zijn wettelijke veiligheidsnormen opgesteld. De waterkering in Katwijk voldeed niet aan deze normen. Daarom is de kust bij Katwijk versterkt met een dijk in nieuwe bredere duinen. Tegelijkertijd is de parkeerdruk in Katwijk aan Zee hoog. Tussen de Boulevard en de dijk is daarom een ondergrondse parkeergarage gebouwd. De Dijk-in-Duin oplossing biedt zo veiligheid en parkeerruimte, met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. In het project Kustwerk Katwijk werken gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen met direct betrokkenen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid.

Beste Gebouw van het Jaar is een initiatief van de Branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus waarin ruim 1200 architectenbureaus zijn verenigd.  Inzenders voor Beste Gebouw van het Jaar tonen aan dat naast de architectonische kwaliteit meer is dan alleen mooi of goed. Ook de gebruiks- en belevingswaarde, de toegevoegde maatschappelijke waarde en de kwaliteit van de samenwerking zijn meegewogen.