Op 1 januari 2017 gaat het ondernemershuis officieel van start op het bedrijventerrein Klei-Oost. Het college heeft hiertoe besloten.

Wethouder Krijn van der Spijk is tevreden: “Het ondernemershuis als plek waar het bruist van de ondernemingszin en dat is goed voor de economie van Katwijk.” Gemeente Katwijk en ondernemer Jan Remmelzwaal hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de invulling van activiteiten in het ondernemershuis. Het ondernemershuis Katwijk is reeds vanaf de zomer actief op bedrijventerrein Klei-Oost.

Ondernemen en ontmoeten
Het ondernemershuis wordt een ontmoetingsplek voor (startende) ondernemers, netwerk organisaties en gemeente. In het ondernemershuis is aandacht voor begeleiding en ondersteuning van (innovatieve) startende ondernemers. Hier kunnen (startende) ondernemers gebruik maken van een werkplek, werkruimte of spreekkamer en worden netwerkevenementen, trainingen en workshops verzorgd. Er wordt aansluiting gezocht bij kennis- en onderwijsinstellingen en personen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier re-integreren.

Economische Agenda
Wethouder Krijn van der Spijk: “Het ondernemershuis sluit aan bij de ambities en doelstellingen van de Economische Agenda, zoals de groei van het aantal starters en de werkgelegenheid in Katwijk”. Het ondernemershuis gaat een belangrijke rol spelen in de economische positie van ondernemend Katwijk. Niet alleen voor starters, maar ook voor bestaande ondernemers. De KOV en de Rabobank zijn enthousiast over dit initiatief en ondersteunen het project Ondernemershuis Katwijk.

Onderwijs
Het ondernemershuis Katwijk speelt ook een rol in de samenwerking met bestaande kennis- en onderwijsinstellingen. Het realiseert een programma dat zorgt voor de koppeling tussen het bedrijfsleven in Katwijk en de lokale en regionale onderwijs- en kennisinstellingen. Zo maakt het ondernemershuis Katwijk verbinding door de deelname in projecten met de onderwijsinstellingen Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, het Andreas College en ID College.

Werk
Het ondernemershuis gaat aan de slag met re-integratie trajecten om mensen vanuit een uitkering terug te brengen naar betaald werk. Dit gebeurt in samenwerking met Service Punt Werk. In 2017 start in het ondernemershuis een pilot met het beschikbaar stellen van 12 werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Locatie
De beoogde locatie voor het ondernemershuis, De Burgt in Rijnsburg, bleek niet haalbaar. Ondernemer Jan Remmelzwaal is enthousiast van start gegaan vanuit de locatie Maessloot 3 op bedrijventerrein Klei-Oost. De gemeente ondersteunt het project Ondernemershuis Katwijk voor de komende 2 jaar en volgt met de ondernemer en adviseurs (KOV en Area071) het project. De overeenkomsten worden nog op de valreep van dit jaar getekend.

Foto: Pixabay