Op donderdag 14 maart heeft de raad gesproken over de uitbreiding van de parkeerregulering. De raad heeft geen besluit genomen, want op donderdag 29 februari heeft de raad de mogelijkheid van een raadgevend referendum hierover toegestaan. Pas na de uitkomst van deze volksraadpleging zal de raad een besluit nemen. De raad heeft nu vastgesteld hoe het ontwerp raadsbesluit definitief zal luiden. De inhoud is ongewijzigd, maar de titel is aangepast.

Online
De vraagstelling voor het referendum wordt: Bent u voor of tegen het ontwerp raadsbesluit Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering? Het referendum gaat definitief door als er steun van duizend inwoners is. Het indienen van ondersteuningsverklaringen kan vanaf 15 maart. Online, via www.katwijk.nl/referendum, is de eenvoudigste manier om ondersteuning te geven.

Wie het referendumverzoek wil steunen logt via deze pagina met DigiD in en bevestigt daarna de ondersteuning, zonder zelf nog gegevens in te moeten vullen. Wanneer er eind maart al voldoende ondersteuningsverklaringen zijn, zal het referendum naar verwachting op 6 juni, tegelijk met de Europese Parlementsverkiezingen, worden gehouden.

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk