Wethouder Krijn van der Spijk en directeur-bestuurder Alfred Busser van Dunavie hebben de koopovereenkomst ondertekend waarmee Dunavie een stuk grond aan de Hoorneslaan verkrijgt. Dunavie gaat ongeveer 42 sociale huurappartementen ontwikkelen op de locatie.

Het stuk grond ligt tussen het kantoorgebouw aan de Schimmelpenninckstraat 10 en de Pniëlkerk. De planontwikkeling start nog dit jaar. Met behulp van een architect en stedenbouwkundige wordt een schetsontwerp van de mogelijke bebouwing, de inrichting van de buitenruimte en de inpassing in de bestaande omgeving gemaakt. Alle te realiseren appartementen vallen in de categorie ‘betaalbaar’ (huur tot 628 euro per maand).

Met het tekenen van deze koopovereenkomst zetten partijen een belangrijke stap voor het realiseren van de prestatieafspraken. Zo draagt Dunavie bij aan het realiseren van 300 nieuwe sociale huurwoningen voor de gemeente Katwijk.