Ook dit jaar heeft de gemeente in het broedseizoen de meeuwenoverlast in het centrum van Katwijk aangepakt. Deze overlast heeft de gemeente geprobeerd te verminderen door het dompelen van eieren, de inzet van roofvogels en de adviezen van ecologen over bijvoorbeeld aanpassingen op platte daken en balkons.

Eind dit jaar worden door resultaten van de meeuwenbestrijding onderzocht.

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt besloten hoe de bestrijding in 2016 er uit gaat zien.

De piek van overlastmeldingen ligt net als vorig jaar rond het moment dat de meeuwen jongen krijgen in het voorjaar. In 2015 zijn meer eieren gedompeld dan in 2014. Gedompelde eieren komen niet uit en dat betekent minder jonge meeuwen. Dit beperkt de overlast. In het centrum vliegen ook de woestijnbuizerds rond. Er zijn minder jongen bij gekomen in het centrum en tot laat in het voorjaar was het relatief rustig. De ecologen die zich in opdracht van de gemeente bezighouden met de verantwoorde manier van bestrijden zijn na meldingen van mensen vaak op bezoek geweest. Zij hebben advies gegeven of direct actie ondernomen, zodat er geen eieren uit komen op het dak van de woning.

Met behulp van posters, folders en berichtgeving in gedrukte pers en op internet wordt geprobeerd mensen te wijzen op de maatregelen die zij zelf kunnen nemen. Ook verteld de gemeente welke bestrijdingsmiddelen zij gebruikt. Eieren dompelen mag alleen met een ontheffing van de Flora- en faunawet. Een dak onaantrekkelijk maken als broedplaats door het spannen van een net mag bijvoorbeeld wel. Zo wordt geprobeerd samen de overlast terug te dringen. Daarnaast is het voerverbod voor meeuwen in werking getreden. Dat is gedaan omdat agressieve oudermeeuwen hun jongen willen beschermen als zij het eten op straat willen pikken.

Er zijn ook meeuwen die voedsel stelen. Dat gebeurt vooral in de Badstraat, Tramstraat en Boulevard. Door observaties is gebleken dat daar een aantal meeuwen zich heeft gespecialiseerd in het aanvallen van mensen om etenswaren te pikken. De gemeente onderzoekt samen met de ecologen hoe het gedrag van deze meeuwen positief kan worden veranderd.

Later dit jaar volgt een evaluatie van de bestrijding van meeuwenoverlast. Aan de hand van deze definitieve rapportages besluit de gemeente hoe ze in 2016 gaan bestrijden. Zo wordt er bijvoorbeeld bekeken of er nieuwe bestrijdingsmethoden te vinden zijn. Bovendien wordt daarbij ook bekeken hoe de inwoner, maar ook de bezoeker van Katwijk nog beter geïnformeerd kan worden, zodat er zo weinig mogelijk overlast van meeuwen, is die wel in een kustplaats thuis horen.