De gemeente gaat een onderzoek laten uitvoeren naar de eigen werkcultuur. Die cultuur zou een zakelijker karakter moeten krijgen. Door de gemeentelijke organisatie worden complexe projecten uitgevoerd en beleid gemaakt. Bij die processen hoort dat er duidelijke resultaten moeten worden geformuleerd en een focus op het realiseren daarvan. Daarnaast moet een duidelijke rol- en taakverdeling zijn, moeten er duidelijke afspraken bestaan over de duur van een project en de kwaliteit ervan. Tenslotte moet men elkaar aanspreken op al het voorgaande, actief risico’s inschatten en opschalen wanneer dat nodig is. Zo moet de gemeentelijke organisatie effectiever, efficiënter en doelmatiger worden. Om te weten waaraan gewerkt moet worden is een onderzoek nodig. Uit het onderzoek zullen aanbevelingen komen voor de gemeentelijke organisatie.

Dit onderzoek en de aanbevelingen die hieruit komen passen in de aansturing door het managementteam en de directie van de gemeentelijke organisatie waarbij altijd beoogd wordt processen en diensten te verbeteren. Directe aanleiding is de financiële overschrijding in het project Haven, fase 2. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek naar het verloop van dit project was om de werkcultuur te bestuderen en te verbeteren waar nodig. In de gemeenteraad is naar aanleiding van die aanbevelingen ook gevraagd om dit cultuuronderzoek. Eind oktober, begin november moet het onderzoek afgerond zijn. Daarna kunnen de overgenomen aanbevelingen uitgevoerd worden.

Ontwikkelingen en opdrachten gemeentelijke organisatie
In raadsdebatten is naar aanleiding van een voorstel van het college over extra budget voor inhuurkrachten om langdurig ziekteverzuim op te vangen, een aantal ontwikkelingen bij de gemeentelijke organisatie met elkaar in verband gebracht. Of dat verband er daadwerkelijk is, is nog maar de vraag.

Pas als deze onderzoeken zijn uitgevoerd is te zeggen of er samenhang is en hoe die gezien moet worden. Het college is bereid hierover in gesprek te gaan met de gemeenteraad.

Comments

comments

DELEN