Op 24 en 25 juni vindt het Haringrock festival plaats weer plaats, voor de tweede keer op het evenementenplein aan de boulevard. De dag erna, zondag, wordt het festivalterrein afgebroken. Dit gebeurde vorig jaar ook, toen had de organisatie een vergunning om tot 08.00 uur ’s morgens af te breken. Omdat het werk toen bij lange na niet klaar was, is dit jaar door gemeente Katwijk een vergunning verleend om op de bewuste zondag tot 16.00 uur af te breken. Een doorn in het oog voor de christelijke partijen, met name de SGP. Die partij stuurde vorige week een persbericht rond waarin zij haar grieven uitte. Afgelopen maandag gingen Dirk Remmelzwaal van de SGP en Gijsbert Schrijvers van Hart Voor Katwijk met elkaar in gesprek aan de RTV Magazine-tafel, over dat immer hete hangijzer: de zondagsrust.

‘Ons grootste bezwaar zal niemand verwonderen. Als christenen hebben wij de zondag en de zondagsrust hoog in het vaandel staan’, vertelt Remmelzwaal. ‘Er zijn afspraken over gemaakt in het coalitieakkoord, dus wij zijn benieuwd waarom daarvan afgeweken is. We hebben het College gevraagd wat de overwegingen zijn geweest om de opruimtijd te verlengen. Vorig jaar hebben we al geconstateerd dat er langer opgeruimd werd, ook daar zijn toen informatief vragen over gesteld. Er is ons toen verzekerd dat er maatregelen tegen genomen zouden worden. We hebben nog geen antwoord gekregen, dus we zijn erg nieuwsgierig.’ Hart Voor Katwijk heeft de zondagsopenstelling en de bespreekbaarheid van de zondagsrust juist als speerpunt in het partijprogramma opgenomen. Schrijvers kan zich niet erg vinden in de woorden van zijn collega-raadslid Remmelzwaal. ‘We hebben alle respect voor het standpunt van de SGP, maar wij zeggen ook dat er naar de Katwijkse ondernemers gekeken moet worden. Als ze op maandag moeten gaan opruimen, komen daar heel wat extra kosten bij kijken, bijvoorbeeld een extra dag huur van podiumdelen. Dan wordt duurder en een stuk moeilijker voor een organisator om een evenement te laten plaatsvinden. En de evenementen in Katwijk staan al zo onder druk’, Aldus Schrijvers.

Hieronder het hele interview.