Het Burgemeester De Ridderpark wordt opgeknapt. In overleg met omwonenden is het ontwerp tot stand gekomen. Het karakter van bos en duin blijft behouden voor het park en er wordt meer plaats gemaakt voor ‘natuurlijk’ spelen op en bij natuurlijke spelaanleidingen, zoals boomstammen. In het ontwerp zijn de wensen van omwonenden verwerkt: meer samenhang met de directe omgeving, de parkeergelegenheid en het verkeer om het park. Wethouder Jacco Knape: “Er ligt een mooi en goed met bewoners doordacht ontwerp voor het park en het gebied eromheen. Ik ben voorstander van zo’n integrale aanpak en benieuwd naar het uiteindelijke eindresultaat!”

Het ontwerp
De uitgangspunten in het ontwerp zijn de verbetering van de uitstraling, de status en het gebruik van het park. Verder krijgen fietsers en voetgangers door het park prioriteit en wordt het regenwater zichtbaar afgevoerd. Voor de mogelijkheid tot natuurlijk spelen worden speelaanleidingen gecreëerd, zoals boomstammen.

Wensen omwonenden
Omwonenden hebben hun wensen voor het verbeteren van het woonplezier aangegeven. Een van die wensen is een parkeervrije en autoluwe Nieuwe Duinweg, die het park niet langer in twee delen splitst. Een andere wens is een oplossing voor de smalle Willem de Zwijgerlaan, waar auto’s elkaar nauwelijks kunnen passeren. Op basis van deze wensen zijn aanpassingen in het ontwerp gemaakt voor:
× Speelaanleidingen: voor wat betreft de locatie, de vorm en het groenaccent.

× De verkeerssituatie: de Nieuwe Duinweg, tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Duinoordweg, wordt een fietsstraat. Autoverkeer mag over dit weggedeelte rijden, maar niet parkeren. Er komt een parkeerverbod.

× Parkeervakken kerkgebouw De Fontein: er komen tien schuinparkeervakken langs de Dennenlaan, ter hoogte van kerkgebouw De Fontein. De parkeervakken zijn bedoeld om de parkeerdruk bij het kerkgebouw te verkleinen. Als proef mogen kerkgangers een half jaar ook op zondag gebruik maken van de parkeergarage van het gemeentehuis. Omdat hier over het algemeen door de weeks alleen op bepaalde tijden kort wordt geparkeerd, komen de parkeervakken in het gazon en worden deze uitgevoerd in kunststofraten. Hierdoor blijft het groene karakter behouden, in tegenstelling tot parkeerplaatsen uitgevoerd in steen.

× Parkeervakken Willem de Zwijgerlaan: in de Willem de Zwijgerlaan is nauwelijks ruimte voor auto’s om te parkeren. Bovendien gebruiken veel fietsers deze straat. Dit leidt tot een onrustig straatbeeld. In het ontwerp komen langs de Willem de Zwijgerlaan 46 haaksparkeervakken. Langs het deel van het gemeentehuis komen vijf langsparkeervakken. Twee hiervan worden ook gebruikt voor het bevoorraden van de kantine van het gemeentehuis. Het tot stand komen van deze parkeervakken is een oplossing voor de smalle Willem de Zwijgerlaan, waar auto’s elkaar nauwelijks kunnen passeren. Een fietsstraat met een apart voetpad verbetert deze situatie. Om het groene karakter van de naastgelegen park niet teveel aan te tasten, komen er tussen de haaksparkeervakken zes groenvakken met bomen.

Werk met werk maken
De wethouder besluit: “Om de plannen te kunnen uitvoeren, moeten verschillende straten in dit gebied op verschillende plekken open voor werk aan de weg, het groen en het riool. Deze werkzaamheden willen we zoveel mogelijk combineren. Zo maken we werk met werk en beperken we de overlast. Het gebied waarin de werkzaamheden gaan plaatsvinden, ligt tussen de Willem de Zwijgerlaan, Meeuwenlaan, Boslaan-oost en de Zeeweg.” De planning is om eind 2016 te starten met de werkzaamheden.

Comments

comments

DELEN