Op 24 maart reikte wethouder Klaas Jan van der Bent aan Joan de Jong, directeur van de Sjaloomschool in Katwijk aan Zee, het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF uit. SCHOOL op SEEF is het programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Vanuit dit programma worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Het label toont aan dat de school voldoende aandacht schenkt aan verkeerseducatie en verkeersveiligheid in de schoolomgeving.

Schooldirecteur Joan de Jong: ‘Toen mij gevraagd werd of de school er voor in was om ook dit certificaat te willen behalen, had ik eerst zo mijn bedenkingen. Wij moeten al zoveel extra activiteiten buiten het normale lesprogramma organiseren en invullen, en dat is best een hele opgave. Maar toen we eenmaal met de verkeerslessen waren gestart en het enthousiasme van de kinderen zagen, vond ik het hartstikke leuk!’

Voor 5 verschillende onderwerpen konden punten worden behaald en wanneer dat aantal tussen 18 en 21 punten uitkwam was het label binnen gehaald. De school scoorde 19 punten met de onderwerpen:

  • planmatige aanpak en organisatie
  • uitvoering van de verkeerseducatie
  • communicatie met ouders
  • schoolomgeving en school-thuisroutes
  • extra verkeersactiviteiten

We hebben voor en met de kinderen routes uitgestippeld en geoefend om ze vertrouwd te maken met een goed verkeersgedrag. Het ging heel goed en het was heerlijk om te zien dat de kinderen er zelf ook plezier in hadden en echt hun best deden!’

Het label is geldig tot december 2018. Dit label is een goed begin van het jaarlijks werken aan verkeersveiligheid van schoolgaande jeugd.