Volksuniversiteit K & O Katwijk

Katwijk, 13 juni 2019.

 

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,

 

Wij culturele instellingen van Katwijk hebben met grote ontsteltenis kennis genomen van de zeer ingrijpende bezuinigingsplannen om de gemeentelijke begroting weer op orde te krijgen.

Met name de plannen voor opheffing van de Katwijkse Muziekschool ervaren wij als een enorme klap en een slechte zaak voor de toekomst van cultuur in Katwijk. 

De sportvoorzieningen kunnen vergelijking met andere gemeenten meer dan doorstaan. Dit geldt naar onze mening in het geheel niet voor het culturele aanbod.

Katwijk heeft ambitie en wil zelfs doorgroeien naar 80.000 inwoners maar nieuwe inwoners komen straks te wonen in een gemeente met zeer weinig culturele voorzieningen. Katwijkers worden nu al voor veel cultureel aanbod gedwongen uit te wijken naar Noordwijk, Wassenaar en Leiden. Straks wordt dat dus nog erger. De muziekschool is van oudsher al een niet weg te denken factor in de muzikale bewustwording en ontwikkeling van kinderen én volwassenen. Dat willen wij ook graag voor de toekomst behouden want muziek raakt alle Katwijkers. 

 

We vragen het college daarom om terug te komen op haar besluit. Wanneer het college daartoe niet besluit, vragen we de raadsleden met klem om dit voorstel niet te ondersteunen.

 

De gezamenlijke culturele organisaties in Katwijk:

Noordzee Zomerfestival

De Vrolijke Noot

Immanuël Christelijk Gemengd Koor

Middenkoor Vocalis Katwijk

Speels Palet

Excelsior Katwijk

Stichting Orgelcomite Nieuwe Kerk

Volksdansgroep Katwijk

Harmonie Katwijk

de Stichting Kunstvereeniging Katwijk.

Volksuniversiteit K & O Katwijk