Op zaterdag 5 maart van 10.00 uur tot 13.00 uur organiseert de gemeente in samenwerking met het archeologisch onderzoeksbureau een open dag over de archeologische opgravingen in Klei-Oost-Zuid.

De open dag is interessant voor jong en oud. Voor kinderen zijn er activiteiten, vondsten zijn uitgestald en u kunt met een archeoloog een wandeling langs de opgravingen maken.
De open dag is op het terrein aan de Trappenberglaan 36 in Rijnsburg. Tijdens de open dag zijn er borden die de route naar het terrein aangeven.

Tijdens vooronderzoek zijn ‘bewoningssporen’ gevonden op de top van een oud duin. Bovenop het duin zijn sporen van een erf of nederzetting gevonden met verschillende bijgebouwen. In de lagere delen van het oude duin zijn ploegsporen en een waterput aangetroffen. De lagere delen werden waarschijnlijk gebruikt om voedsel te verbouwen en om een zoetwatervoorziening te hebben.

Op basis van het gevonden aardewerk wordt de nederzetting gedateerd op late IJzertijd tot vroeg inheems Romeins. Complete nederzettingen uit deze tijd zijn schaars. De wetenschappelijke waarde van deze vindplaats is daarom hoog.