Op zaterdag 24 september van 12.00 tot 16.00 uur is er een landelijke Open azc dag. Bijna 100 asielzoekerscentra in het land openen hun deuren om belangstellenden een indruk te geven van het wonen en werken op een azc. De landelijke Open azc dag is een initiatief van het COA en VluchtelingenWerk Nederland.

Omwonenden en andere belangstellenden worden uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners. Ontmoeting staat centraal. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Daarnaast vertellen organisaties die werkzaam zijn op een azc meer over hun werkzaamheden in de asielprocedure; het opvangen en begeleiden van (ex) asielzoekers. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Gezien de beperkte parkeermogelijkheden wordt gevraagd om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Meer informatie over de landelijke open dag is te vinden op www.openazc.nl.