De Voorschoterweg wordt tussen 9 mei en 29 juli verder ingericht als 30 km weg. Langs de nieuwe woningen in ’t Duyfrak komen stoepen, groenvakken met hagen en langsparkeerplaatsen. Het fietspad blijft naast de rijbaan liggen. De weg wordt opnieuw geasfalteerd en op de kruisingen komen verhoogde plateaus met een andere kleur dan de rijbaan. In een later stadium worden aan beide zijden van de weg bomen geplant en wordt de rijbaan afgedekt met een laag streetprint: dit is een patroon op het wegdek waarmee de rijbaan dezelfde uitstraling krijgt als de verder gelegen Hoofdweg.

Het werk wordt in 5 fases uitgevoerd.

Fases, planning en werk

Fase 1: 9 tot en met 15 mei; voorbereiding
Fase 2: 16 mei tot en met 15 juli; aanleg stoepen en parkeervakken
De Van der Harststraat, de Bruijnstraat en de Wijtstraat zijn aan de kant van de Voorschoterweg afgesloten. Deze straten zijn bereikbaar via de Krommeweidesingel. De rest van de wijk is bereikbaar via de Duyfraklaan en Rijnvlietlaan. Voor fietsers geldt geen omleiding. Bedrijven aan de Voorschoterweg zijn bereikbaar.
Fase 3: 27 juni tot en met 15 juli; aanpassen fietspad en inritten bedrijven Voorschoterweg
Het fietspad wordt breder en krijgt een nieuwe deklaag. De inritten van bedrijven worden opnieuw bestraat. Fietsers van en naar Leiden/Wassenaar worden omgeleid via de Torenvlietlaan.
Fase 4: 13 juli tot en met 16 juli; vervangen fundering en asfalt Voorschoterweg (de weg is afgesloten)
De weg is 4 dagen afgesloten voor verkeer. Ook bussen worden omgeleid. De woonwijk is bereikbaar via de Duyfraklaan. Bedrijven langs de Voorschoterweg zijn met de auto bereikbaar via het fietspad maar groot transport is niet mogelijk.
Fase 5: 18 tot en met 29 juli; aanbrengen groenvakken met hagen
Om de groenvakken veilig te kunnen uitvoeren, wordt soms een gedeelte van de weg afgezet.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.