Het regenwater dat via het drainagesysteem in de pompkelder onder de Ir. G. Tjalmaweg wordt opgevangen, wordt de komende jaren geloosd via het gemeentelijk rioolstelsel.

Hiervoor is een aansluiting gemaakt van de pompkelder naar het riool in de Marinus Poststraat in Valkenburg. Deze maatregel is nodig omdat het drainagewater een te hoge pH-waarde heeft als gevolg van het gebruik van de bouwstof Beaumix bij de verdieping en verbreding van de Tjalmaweg. Dat meldt de gemeente.

Voordat het drainagewater het riool ingaat, wordt de pH-waarde verlaagd door het toevoegen van koolzuur. Hiervoor is een speciale installatie in de pompkelder geplaatst die het koolzuur in het drainagewater blaast. Vervolgens loopt het water, vermengd met het andere rioolwater, naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hier wordt al het rioolwater gezuiverd om uiteindelijk weer in de waterketen terug te kunnen stromen. Het hoogheemraadschap van Rijnland monitort of de waterkwaliteit aan de normen voldoet.

De gemeente Katwijk onderzoekt gedurende 10 jaar of als gevolg van het gebruik van Beaumix bij de aanleg van de Tjalmaweg bodemvreemde stoffen in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. De verhoogde pH-waarde en de verhoogde concentratie van metalen kwamen aan het licht na de eerste meting in 2023.

Bron: Gemeente Katwijk.