Het Katwijkse College van B&W heeft besloten om binnen het gebied Duinvallei ruimte te reserveren voor de tijdelijke huisvesting van spoedzoekers. Dit zijn jonge Katwijkse starters en Katwijkse inwoners die bijvoorbeeld vanwege een scheiding dringend een huis nodig hebben. Ook asielzoekers met een verblijfsvergunning horen bij deze groep. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor het huisvesten van mensen die zelf geen woning kunnen regelen.

Het gebied Duinvallei is een deel van de Zanderij waaraan voor de komende jaren een tijdelijke invulling wordt gegeven in afwachting van een definitieve bestemming. Het gaat om ongeveer 4.000 m2 van de 100.000 m2 oppervlakte, waar initiatieven voor kunnen worden ingediend. Woningbouwvereniging Dunavie is, als partner van de gemeente op het gebied van sociale woningbouw, door de gemeente uitgenodigd om een initiatief in te dienen voor 20 tot 40 kleine en betaalbare woningen. Dit initiatief moet voldoen aan de spelregels van Initiatief Duinvallei.

Uit een zogeheten QuickScan naar locaties die geschikt zijn voor de eerste opvang van spoedzoekers is gebleken dat Duinvallei het meest geschikt is. Voor de tussenliggende periode wordt voorgesteld om het oude postkantoor aan het Baljuwplein als back-uplocatie te kiezen. Het Q-team van project Duinvallei, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van de Katwijkse gemeenschap, beoordeelt vanaf eind januari de initiatieven.

Comments

comments

DELEN