Op woensdag 6 april vindt in Nederland, op initiatief van GeenPeil, een raadgevend referendum plaats. Onderwerp is een verdrag van de EU met Oekraïne.

Alle Nederlanders van 18 jaar of ouder mogen hun stem uitbrengen. Dit kan door ‘ja’ of ‘nee’ in te vullen op de vraag of u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne bent. De organisatie van het referendum is inmiddels gestart en is vergelijkbaar met de organisatie van een Tweede Kamer verkiezing.

Voor het referendum worden in Katwijk 17 stembureaus ingericht: 11 in Katwijk, 4 in Rijnsburg en 2 in Valkenburg. Het uitgangspunt voor dit referendum is dat iedere inwoner van de gemeente goed moet kunnen stemmen. Daarom is voor de locatiekeuzes van de stembureaus rekening gehouden met de volgende criteria:
× Een evenredige verdeling van stembureaus door de gemeente
× De door de kiezer te overbruggen afstand mag niet te groot
× In elk verzorgingstehuis is een stembureau
× Het aantal kiezers per stembureau mag niet te hoog zijn.

Het aantal stembureaus is lager dan gebruikelijk, omdat bij een referendum het stemmen en met name het tellen veel eenvoudiger is. Daardoor kunnen meer mensen op hetzelfde stembureau terecht. De maximale afstand naar een stembureau is 600 meter.

Net als voor andere verkiezingen is er bij dit raadgevend referendum een gemeentelijke communicatiecampagne. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de input van de landelijke campagne. Enkele voorbereidingen zijn al getroffen, zoals het reserveren van de gemeentelijke publicatieborden om de campagne in Katwijk uit te voeren.