De gemeente Katwijk heeft met ontwikkelaar BPD afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de volgende fases in het nieuwbouwplan De Horn. Op 2 februari heeft het college van B&W ingestemd met de hiervoor opgestelde ontwikkelovereenkomst.

BPD gaat in het gebied tussen het Moleneind, de Collegiantenstraat en de Korte Voorhouterweg maximaal 192 woningen en appartementen realiseren. Wethouder Krijn van der Spijk: ‘Deze overeenkomst is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van De Horn. Aan de randen van het gebied zijn natuurlijk al enige tijd ontwikkelingen zichtbaar, maar met de afspraken die we nu gemaakt hebben, gaat de nieuwe wijk echt gestalte krijgen. Voor mij persoonlijk een bijzonder moment als kersverse wethouder omdat ik helemaal aan de voorkant van het plan in 1998 als raadslid al betrokken was bij de woningbouwplannen in De Horn. Het heeft even geduurd, maar het wordt een prachtige woonwijk’.

De uitwerking van het stedenbouwkundig plan is verdeeld over een aantal deelgebieden. Deze deelgebieden worden verbonden door een hoofdroute, waarlangs een aantal karaktervolle buurtjes zijn ontworpen, waarin woningen rondom groene pleintjes gegroepeerd worden. De oude Vliet wordt in ere hersteld, en slingert door het gebied heen. De Horn wordt een hoogwaardige en ruim opgezette woonwijk, waar water en groen een belangrijke rol spelen. Er komen rijwoningen, herenhuizen en appartementen aan het park, maar ook sociale en scherp geprijsde koopwoningen. De wijk biedt straks ook twee-onder-een-kapvilla’s, met de achtertuin aan open vaarwater.

De volgende stap is dat BPD het stedenbouwkundig plan verder gaat uitwerken tot ontwerp. Volgens de planning start de verkoop van fase 1 de tweede helft van 2016 en worden de woningen de eerste helft van 2017 in aanbouw genomen.

Om de omwonenden van het plangebied De Horn te informeren over de ontwikkelingen organiseert de gemeente samen met de bij het plan betrokken ontwikkelaars binnenkort een informatieavond. Omwonenden van het gebied ontvangen hiervoor een uitnodiging. Informatie over de planning en voortgang van de ontwikkelingen in de Horn zijn te vinden op www.katwijk.nl/dehorn. Geïnteresseerden voor de woningen kunnen zich aanmelden als belangstellende via www.nieuwbouw-dehorn.nl.

foto: Stout.nl