Op 1 oktober zal in de gemeenteraad gesproken worden over het vaststellen van een referendumverordening voor de gemeente Katwijk.

Bij vaststelling wordt het voor iedere inwoner mogelijk om, ondersteund door genoeg handtekeningen, een verzoek voor een raadgevend referendum bij de gemeenteraad in te dienen. Naast initiatiefnemers D66, spreken ook de PvdA, GemeenteBelangen (GB) en De Lokalen (DL) de wens uit om raadgevende referenda mogelijk te maken.

‘We willen naast de verkiezingen mensen de mogelijkheid bieden om meer invloed te hebben,’ aldus Nelly Smits (PvdA). René Slootweg (GB) vult aan: ‘Een verzoek tot het houden van een referendum zal de raad zeer serieus moeten nemen.’ Gerard Bol (DL): ‘Als burgers in onze gemeente het ergens niet mee eens zijn en daar een referendum over willen, dan dwingen ze de raad tot een heldere uitspraak.’ Volgens de vier partijen hoort een referendumverordening bij de burgerparticipatie anno 2015, waar ook de coalitie en het college zich hard voor maken.

De vier partijen doen gezamenlijk een oproep aan iedereen die voor een referendum is om van zich te laten horen. Ralf Boland (D66): ‘Wij zijn vier partijen die nadrukkelijk voorstander zijn, maar uiteindelijk is de verordening voor de inwoners: dus laat je horen en kom inspreken!’ .

Inspreken is mogelijk tijdens de behandeling van de referendumverordening op donderdag 1 oktober.