Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

Het PBO is, conform de Mediawet, het orgaan van de Lokale Omroep dat het programmabeleid bepaalt. De PBO-leden worden, op voordracht van het bestuur van RTV Katwijk, benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk.
Het PBO is, in overeenstemming met de Mediawet, zodanig samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente Katwijk voorkomende maatschappelijke, culturele, Godsdienstige en geestelijke stromingen.

 

 

Kerkgenootschappen
De heer Peter Dantuma

Jongeren
De heer Arno van den Berg

Etnische en culturele minderheden
De heer Jemal Seid

Maatschappelijke zorg en welzijn
De heer Gert Eldering

Sport
Mevrouw Nathalie van der Meij

Ouderen
Mevrouw Dicky van der Plas-van der Plas

Algemeen Lid
Mevrouw Juliette de la Bretoniere

Algemeen Lid
De heer Theo Lieverts