Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

Het PBO is, conform de Mediawet, het orgaan van de Lokale Omroep dat het programmabeleid bepaalt. De PBO-leden worden, op voordracht van het bestuur van RTV Katwijk, benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk.
Het PBO is, in overeenstemming met de Mediawet, zodanig samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente Katwijk voorkomende maatschappelijke, culturele, Godsdienstige en geestelijke stromingen.

Kerkgenootschappen
De heer Peter Dantuma

Cultuur en Kunst
Mevrouw Jeanette Oosthoek

Etnische en culturele minderheden
De heer Gert Eldering
Bestuur Amnesty International Rijnsburg en Stichting steunpunt Medelanders

Sport
Mevrouw Nathalie van der Meij

Ouderen
Mevrouw Dicky van der Plas-van der Plas

Algemeen Lid
Mevrouw Juliette de la Bretoniere

Algemeen Lid
De heer Theo Lieverts