PBO

 

Programmabeleid Bepalend Orgaan

HET PBO IS, CONFORM DE MEDIAWET, HET ORGAAN VAN DE LOKALE OMROEP DAT HET PROGRAMMABELEID BEPAALT. DE PBO-LEDEN WORDEN, OP VOORDRACHT VAN HET BESTUUR VAN DE RTV KATWIJK, BENOEMD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE KATWIJK.

HET PBO IS, IN OVEREENSTEMMING MET DE MEDIAWET, ZODANIG SAMENGESTELD DAT HET REPRESENTATIEF IS VOOR DE BELANGRIJKSTE IN DE GEMEENTE KATWIJK VOORKOMENDE MAATSCHAPPELIJKE, CULTURELE, GODSDIENSTIGE EN GEESTELIJKE STROMINGEN.

Kerkgenootschappen

De heer Peter Dantuma

 

Cultuur en Kunst

Mevrouw Jeanette Oosthoek

 

Etnische en culturele minderheden

De heer Gert Eldering

Bestuur Amnesty International Rijnsburg en Stichting steunpunt Medelanders

 

Sport

Vacature

 

Ouderen

Mevrouw Dicky van der Plas-van der Plas

 

Algemeen Lid

Mevrouw Nathalie van der Meij

 

Algemeen Lid

De heer Theo Lieverts