Maandag overhandigde een groep betrokken Katwijkers aan wethouder Knape een petitie, waarin zij pleiten voor het behoud van monumentale panden rondom Rijnmond.

Het document ‘Behouden vaart voor de Visserijschool’is een samenwerkingsverband tussen Stichting Behoud Maritiem Verleden Katwijk, Stichting Huurdersplatform Katwijk, Buurtcomité ‘de Rooie Buurt’ en Collectief Direct Omwonenden Visserijschool Katwijk.

Transparant maken
“Geachte wethouder Knape, de reden dat wij u dit document ‘Behouden vaart voor de Visserijschool’ willen aanbieden is dat wij ons grote zorgen maken over de planvorming rondom de locatie aan de Rijnmond”, schrijven de ongeruste burgers. “Door transparant te maken wat er allemaal speelt, en vooral hoe wij als Katwijkse burger hier tegen aankijken, willen wij nu al in een vroeg stadium richting de politiek een duidelijk signaal afgeven dat het hier gaat om iets wat meer is dan de invulling van een bouwplannetje van een wooncorporatie. Wat dat betreft kan het document gezien worden als een petitie. Alleen volgens het woordenboek is een petitie een ‘smeekbede’ en zo zien wij dit niet. Wij willen met een duidelijke onderbouwing aangeven hoe belangrijk wij het vinden dat binnenkort de juiste beslissingen worden genomen en dat gaat niet in twee minuten inspreektijd bij een raadsvergadering. Wij zijn ervan overtuigd dat veel Katwijkers anders over de invulling van de bestaande planvorming denken dan wat tot nu toe bekend is.”

Maatschappelijk verantwoorde invulling
“Ons uitgangspunt is dat wij in eerste instantie natuurlijk het volledige vertrouwen hebben dat de juiste keuzes gemaakt gaan worden en deze actie daar aan bijdraagt. Maar indien nodig willen en zullen wij de discussie met u als gemeente, maar ook met de wooncorporatie, aangaan. Want wij blijven gaan voor een ‘behouden vaart voor de visserijschool’ met als doel een maatschappelijk verantwoorde invulling van hoe ons dierbare erfgoed duurzaam behouden kan blijven zoals wij dat als Katwijkers dat willen.”

Wordt vervolgd.

Foto: Rudolphous via Wikimedia