FOTOGemeente Katwijk

KATWIJK – De gemeente Katwijk gaat de inzet van sportaccommodaties voor maatschappelijke doeleinden doorzetten. De pilot Vitale Sportverenigingen krijgt hiermee een vervolg.

In deze pilot wil de gemeente het gebruik van sportaccommodaties voor maatschappelijke doeleinden uitbreiden en professionaliseren. De pilots bij VV Katwijk en v.v. Valken’68 lopen nu een jaar. Het afgelopen jaar werd er al veel georganiseerd: wandelvoetbal voor ouderen, sporten met statushouders en samen eten met buurtbewoners. De resultaten van het afgelopen jaar zijn positief volgens de gemeente. Het college heeft daarom besloten om deze pilot nog een jaar voort te zetten.

Bemoedigende resultaten
De goede samenwerking tussen VV Katwijk, v.v. Valken ’68, Welzijnskwartier en de deelnemers leidt tot enthousiasme en goede activiteiten. De resultaten van het afgelopen jaar zijn zeer bemoedigend. De dagprogramma’s die worden georganiseerd zijn op het gebied van sport, bewegen, welzijn, zorg, dagbesteding en met als doel ontmoeten en verbinden. Activiteiten zijn: de sociale eetkamer, sporten met en door statushouders, wandelvoetbal, ouderengym en activiteiten voor de jeugd.

Verbinden en ontmoeten van mensen
De Vitale Sportverenigingen zorgen voor een optimale inzet van de (gemeentelijke) sportparken voor het ontmoeten en verbinden van burgers in de buurt of wijk. De programmering van de maatschappelijke activiteiten is op beide sportparken met ongeveer 15 uur per week uitgebreid. Vanuit de re-integratietrajecten zijn er ruim 10 mensen actief bij de verengingen. Een aantal is inmiddels doorgestroomd naar een betaalde baan.

Voortgang pilot
In april of mei 2018 wordt ook het tweede jaar geëvalueerd. Dan zal er ook een keuze gemaakt worden of en zo ja hoe de pilot Vitale Sportvereniging een structureel karakter krijg.

Comments

comments

DELEN