De fiets- en voetgangersbrug over de Oude Rijn tussen ’t Duyfrak in Valkenburg en Oegstgeest aan de Rijn wordt opnieuw ontworpen en aanbesteed. De gemeente Katwijk heeft in overleg met gemeente Oegstgeest besloten te stoppen met het in 2012 gekozen ontwerp, omdat tijdens de aanbesteding steeds duidelijker werd dat bij dit ontwerp het budget niet toereikend zou zijn en er forse beheer- en onderhoudsrisico’s mee gemoeid zouden zijn.

‘Het huidige ontwerp heeft te veel haken en ogen, waardoor we niet het vertrouwen hebben dat dit tot een goed resultaat gaat leiden. Wethouder Wendelien Tönjann van Oegstgeest en ik zijn het erover eens dat we hier niet mee door moeten gaan,’ aldus wethouder Klaas Jan van der Bent.

Twijfel over ambitieus ontwerp
De gemeente Katwijk en de gemeente Oegstgeest werken al geruime tijd aan het plan voor een fiets- en voetgangersbrug over de Oude Rijn als langzaam verkeerverbinding tussen ‘t Duyfrak en Oegstgeest aan de Rijn. Voor deze brug is in 2012 samen met een afvaardiging van bewoners een innovatief en ambitieus ontwerp gekozen. Bij de nadere uitwerking ontstonden echter twijfels over de (financiële) haalbaarheid en duurzame gebruikskwaliteit van dit ontwerp. Om deze reden zijn in de periode tot 2015 een second opinion en verschillende consultaties over het ontwerp uitgevoerd. Hieruit kwam echter geen eenduidig advies naar voren. In 2015 is de aanbesteding van de brug alsnog in gang gezet op basis van een aantal doorgevoerde verbeteringen. Toch heeft de gemeente Katwijk tijdens de aanbesteding van verschillende aannemers alsnog serieuze bedenkingen op het ontwerp teruggekregen. Daarom is besloten de aanbesteding in te trekken, af te stappen van het huidige ontwerp en een nieuwe aanbesteding voor te bereiden.

Duurzaam en betaalbaar
De brug over de Oude Rijn moet minstens 50 jaar meegaan en zal meerdere keren per dag geopend worden om schepen door te laten. In het huidige ontwerp wordt een brugdeel van maar liefst 26 meter lang door één pijler opgetrokken. De verwachting is dat het frequent optrekken van zo’n lang brugdeel in combinatie met zeewind tot onevenredige slijtage zal leiden, waardoor de brug meer onderhoud nodig zal hebben en minder lang mee zal gaan. Daarnaast is gebleken dat het kunststof materiaal waarin de brug uitgevoerd zou moeten worden, onevenredig kostbaar is ten opzichte van bijvoorbeeld staal, waarmee de brug esthetisch eenzelfde uitstraling kan krijgen.

Nieuwe aanbesteding
In de nieuwe aanbesteding wordt aan gegadigden gevraagd een brug te ontwerpen, te bouwen en garantie te verlenen op het eindresultaat. Geïnteresseerde partijen krijgen vergelijkbare randvoorwaarden mee als voor het vorige ontwerp, maar krijgen meer vrijheid en keuzemogelijkheden bij het ontwerp, de materiaalkeuze en de uitvoeringsmethode. Dit zou moeten resulteren in een mooie, functionele en toekomstbestendige brug die gegarandeerd past binnen de financiële mogelijkheden.

Planning
In het najaar worden vijf partijen gevraagd om in te schrijven op de nieuwe aanbesteding. De partijen krijgen dan enkele maanden de tijd om een schetsontwerp te maken, dat op basis van vastgestelde criteria wordt beoordeeld. In het voorjaar van 2017 is de gunning gepland en kan de aannemer aan de slag met de verdere uitwerking van het ontwerp en de bouw van de brug. Naar verwachting zal de brug er eind 2018 liggen. Omwonenden zijn via een brief op de hoogte gesteld. Ook bij deze nieuwe aanpak voor de brug worden de bewoners betrokken. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘We realiseren ons dat deze verandering van het plan tot extra vertraging leidt. Wat voor ons echter als een paal boven water staat is dat we op die plek een goed functionerende en toekomstbestendige verbinding willen maken. Omdat we dat met het eerdere ontwerp niet gaan halen met het beschikbare geld voor aanleg en onderhoud, laten we dit los en slaan we een andere, betere weg in.’

Comments

comments

DELEN