Deze week is, na een voorbereidingsproces van drie jaar, het eerste ontwerp van het nieuwe zwembad gepresenteerd.

Het is de eerste stap in de richting van een nieuw, duurzaam zwembad. OLCO-Sportsphere gaat het nieuwe waterpaleis bouwen.

Het zwembad moet in het voorjaar van 2018 operationeel zijn. Juni dit jaar start de vergunningaanvraag, in september volgt dan de sloop en bouwrijp maken van de locatie en in januari 2017 moet de bouw starten. OLCO-Sportsphere is daarna 15 jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud.

In het nieuwe zwembad komen de volgende baden. Een recreatief bassin van 375 m2, een wedstrijdbassin van 25 x 35 meter, een doelgroepenbassin van 25 x 12,5 meter en een peuterbad van ca. 100 m2. Verder komt er nog een glijbaan, horecavoorziening, verenigingsruimte, zonnepanelen op het dak van de bassins en een innovatief ventilatiesysteem voor comfort en besparing op energieverbruik.

In het nieuwe zwembad is veel aandacht voor het interieur, waarin typische Katwijkse elementen terugkomen. Het stedenbouwkundig ontwerp sluit goed aan op de wens van omwonenden. Zij gaven aan veel waarde te hechten aan een gebouw met een menselijke maat: een plezierig gebouw om te verblijven of om op uit te kijken. Een gebouw dat past in zijn omgeving. De verschillende bassins zijn goed zichtbaar, wat zorgt voor een goede herkenbaarheid van de verschillende activiteiten.

Het zwembad wordt een uiterst duurzame zwemaccommodatie. Dit heeft als groot voordeel dat het gebouw relatief lage energie- en onderhoudskosten heeft. De zonnepanelen en het ventilatiesysteem dragen hieraan bij.

Allereerst zet de gemeente stevig in op de samenwerking met het Sportbedrijf. Daarnaast zorgen de gemeente en OLCO-Sportsphere voor lokale meerwaarde door de opdrachten waar mogelijk te laten uitvoeren door lokale bedrijven. Dit komt de lokale werkgelegenheid ten goede. Tot slot zetten de gemeente en OLCO-Sportsphere breed in op Social Return on investment (SROI). Dit houdt in dat de gemeente werkgelegenheid faciliteert voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het (weer) toetreden tot de arbeidsmarkt. Door social return neemt het aantal uitkeringen af.