Ingezonden: ChristenUnie

Op dinsdag 23 mei om 20.00 uur organiseert de ChristenUnie Katwijk een openbare voorjaarsbijeenkomst waarin deze vraag centraal staat. Op deze avond willen wij graag het gebruik/misbruik van (onder andere) drank en drugs bespreken.

Een aantal lokale instanties die hier vrijwel dagelijks mee te maken hebben sluiten aan. Zij zullen vertellen op welke manier zij zich inzetten en of ze zelf de juiste middelen hebben om hun doelen te halen. Er is ook ruim gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

De fractie van de ChristenUnie hoopt met uw hulp een nog beter beeld te krijgen van wat er in Katwijk leeft en welke bijsturing nodig is. Daarom is iedereen (lid of geen lid) van harte uitgenodigd op 23 mei vanaf 19.45 uur in huize Callao, Callaoweg 1 te Katwijk.

Luister hier naar het interview met Ben van der Plas, ChristenUnie