In april hebben een aantal fracties een informatieavond van de KRB en KNRM bijgewoond. En tijdens deze avond kwam naar voren dat de weg van het botenhuis naar strand er een is met veel hobbels en obstakels. Voor deze fracties aanleiding om politieke en informatieve vragen te stellen. Katwijk NU sprak hier eerder over met VVD-fractievoorzitter Lennart van der Plas in een uitzending in april. 

Kennelijk waren de antwoorden op de vragen niet voldoende, want donderdag 29 juni jl. dienden de partijen VVD, CDA Katwijk, D66 Katwijk, ChristenUnie en DURF een motie in om het college enige actie te ondernemen. 
 
Luister hier naar het interview met Lennart van der Plas, Fractievoorzitter VVD.