Ook dit jaar deed de gemeente Katwijk weer mee aan de Nationale Boomfeestdag. Basisschoolleerllngen gaan dan aan de slag om hun omgeving te vergroenen door bomen te planten. 
Donderdag 23 maart hebben leerlingen van de Christelijke Basisschool de Burcht in Valkenburg samen met wethouder Jacco Knape een steentje bijgedragen aan het groener maken van de leefomgeving.

Want het planten van (meer) bomen is voor nu, maar ook de toekomst, van essentieel belang en past  binnen de ambitie van de gemeente Katwijk om goed groen te realiseren. Zo  helpen bomen de buurt klimaatbestendig te  maken door verkoeling te bieden op warme dagen, waterberging bij zware  regenval en verbeteren bomen de luchtkwaliteit. Ook zijn bomen onmisbaar voor dieren.