De fracties DURF, CDA en PvdA hebben tijdens de behandeling van de wijziging kwijtscheldingsbeleid 2023 aangegeven nog met aanvullende vragen te komen. 
En de aanleiding hiervoor is, zoals de partijen schrijven: ‘de vrij rigide wetgeving met betrekking tot de invordering van Gemeentebelastingen en dat is de Invorderingswet 1990.’

Luister hier naar het interview met Tom Reedijk, PvdA-raadslid.